Boh je štítom každému, kto sa k nemu utieka

Oznámenia

17. januára 2021 2. Nedeľa po Zjavení

Milí priatelia, bratia a sestry,

prajem Vám mnoho povzbudenia pri čítaní dnešnej pobožnosti z ústredia cirkvi.

Všetkým prajem požehnanú 2. nedeľu po Zjavení.


Zároveň do Vašej pozornosti dávam televízny dokument o evanjelickej diakonii, ktorú dnes (17.1.2021) o 14.20 vysiela RTVS Dvojka.


S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka

(domácu pobožnosť na 2. nedeľu po Zjavení nájdete v sekcii KÁZNE)

10. januára 2021 Program RTVS

Milí bratia a sestry,

dávame Vám do pozornosti program RTVS, ktorý sa Vám zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia.

10. januára 2021 Nedeľa po zjavení

Milé sestry, milí bratia,

pre duchovné občerstvenie Vám posielam pobožnosť z GBÚ.

Prajem Vám požehnanú 1.nedeľu po Zjavení!


Pozrite si, prosím, televízne služby Božie o 10.00 na Dvojke.


S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka


(domácu pobožnosť na nedeľu po Zjavení si môžete prečítať v sekcii KÁZNE)

08. januára 2021 Prenosy Služieb Božích a pobožností v RTVS

Milí bratia a sestry,

dávame Vám do pozornosti prenosy Služieb Božích a pobožností v RTVS v mesiaci január.


(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

06. januára 2021 Zjavenie Krista Pána mudrcom

Milé sestry, milí bratia,

odovzdajme svoje srdce Pánu Bohu a radujme sa z toho, že nám Božia milosť bola zjavená
a že v osobe mudrcov aj my môžeme pristúpiť k narodenému Ježišovi a mať nádej, ba istotu spasenia.


- domácu pobožnosť na Zjavenie Krista Pána mudrcom nájdete v sekcii KÁZNE

Viac >>
© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch