Boh je štítom každému, kto sa k nemu utieka

Biblický verš

"Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nestranná, bez pokrytectva."

Jakub 3,17


"Hospodin je mojím svetlom a spásou,
koho sa mám báť ?
Hospodin mi je pevnosťou žitia,
koho sa mám ľakať ?"

Žalm 27,1
História
História
Kontakt
Kontakt

Oznámenia

Adventný modlitebný týždeň12. decembra 2022

(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

Rozpis služieb Božích27. novembera 2022

Služby Božie sa konajú ráno vždy o 9.00 hod. a večer o 17.00 h.

20. november 2022- Posledná nedeľa cirkevného roka- Nedeľa večnosti- SB v riadnom čase
27. november 2022- 1. Nedeľa adventná- SB v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou
4. december 2022- 2. Nedeľa adventná- SB v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou
11. december 2022- 3. Nedeľa adventná - SB  riadnom čase
18. december 2022- 4. Nedeľa adventná – SB v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou

Adventné večierne vo štvrtok - 1.12. 8.12. 15.12. 22.12.

24. december 2022- sobota, Štedrý deň- Slávnostné SB o 16.30
25. december 2022- nedeľa, 1. slávnosť vianočná – slávnostné Služby Božie v riadnom čase o 9.00, Večiereň nebude
26. december 2022- pondelok, 2. slávnosť vianočná- Služby Božie v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou
31. december 2022- sobota, SILVESTER- Večerné Služby Božie o 17.00
1.január 2023- nedeľa, NOVÝ ROK- SB so spoveďou a Večerou Pánovou

Ja viem, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj, On žije, hoci mŕtvy bol, vstal z hrobu a smrť premohol. ES 132

Zároveň pozývame deti na detskú besiedku, ktorá sa koná vždy počas nedeľných ranných Služieb Božích!

Dôležité!!!!!!!!!
V prípade potreby volajte prosím:
Eva Kahanová Bašková, námestná farárka
tel: 038/ 53 00 954- farský úrad
mobil: 0911 310 301

Nedeľná večiereň sa konáva o 17.00 v zborovej miestnosti

Slávnostné služby Božie07. septembera 2022

(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

Rozpis služieb Božích07. septembera 2022

Služby Božie sa v období počas administrovania konajú ráno vždy o 9.00 hod. a večer o 17.00 h.

4. september 2022- 12. Nedeľa po Sv. Trojici- SB v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou, Začiatok šk. roka,
11. september 2022- 13. Nedeľa po Sv. Trojici- SB v riadnom čase, volebný konvent, Večiereň o 17.00
18. september 2022- 14. Nedeľa po Sv. Trojici- SB v riadnom čase,
25. september 2022- 15. Nedeľa po Sv. Trojici- 20. výročie Pamiatky posv. chrámu, Večiereň nebude
2. október 2022- 16. Nedeľa po Sv. Trojici- SB  riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou
9. október 2022- 17. Nedeľa po Sv. Trojici- Po ďakovanie za úrody zeme
16. október 2022- 18. Nedeľa po Sv. Trojici- SB v riadnom čase
23. október 2022- 19. Nedeľa po Sv. Trojici- Služby Božie v riadnom čase
30. október 2022- 20. Nedeľa po Sv. Trojici- Služby Božie v riadnom čase
31. október 2022- pondelok, Pamiatka Reformácie- Večerné Služby Božie o 17.00
6. november 2022- 21. Nedeľa po Sv. Trojici- SB so spoveďou a Večerou Pánovou, Pamiatka zosnulých

Ja viem, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj, On žije, hoci mŕtvy bol, vstal z hrobu a smrť premohol. ES 132

Zároveň pozývame deti na detskú besiedku, ktorá sa koná vždy počas nedeľných ranných Služieb Božích!

Dôležité!!!!!!!!!
V prípade potreby volajte prosím:
Eva Kahanová Bašková, námestná farárka
tel: 038/ 53 00 954- farský úrad
mobil: 0911 310 301


Nedeľná večiereň sa konáva o 17.00 v zborovej miestnosti

Nezabudnutí susedia03. septembera 2022

(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

Viac >>
© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch