Boh je štítom každému, kto sa k nemu utieka

Biblický verš

"Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nestranná, bez pokrytectva."

Jakub 3,17


"Hospodin je mojím svetlom a spásou,
koho sa mám báť ?
Hospodin mi je pevnosťou žitia,
koho sa mám ľakať ?"

Žalm 27,1
História
História
Kontakt
Kontakt

Oznámenia

Rozpis služieb Božích27. novembera 2022

Služby Božie sa konajú ráno vždy o 9.00 hod. a večer o 17.00 h.

20. november 2022- Posledná nedeľa cirkevného roka- Nedeľa večnosti- SB v riadnom čase
27. november 2022- 1. Nedeľa adventná- SB v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou
4. december 2022- 2. Nedeľa adventná- SB v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou
11. december 2022- 3. Nedeľa adventná - SB  riadnom čase
18. december 2022- 4. Nedeľa adventná – SB v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou

Adventné večierne vo štvrtok - 1.12. 8.12. 15.12. 22.12.

24. december 2022- sobota, Štedrý deň- Slávnostné SB o 16.30
25. december 2022- nedeľa, 1. slávnosť vianočná – slávnostné Služby Božie v riadnom čase o 9.00, Večiereň nebude
26. december 2022- pondelok, 2. slávnosť vianočná- Služby Božie v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou
31. december 2022- sobota, SILVESTER- Večerné Služby Božie o 17.00
1.január 2023- nedeľa, NOVÝ ROK- SB so spoveďou a Večerou Pánovou

Ja viem, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj, On žije, hoci mŕtvy bol, vstal z hrobu a smrť premohol. ES 132

Zároveň pozývame deti na detskú besiedku, ktorá sa koná vždy počas nedeľných ranných Služieb Božích!

Dôležité!!!!!!!!!
V prípade potreby volajte prosím:
Eva Kahanová Bašková, námestná farárka
tel: 038/ 53 00 954- farský úrad
mobil: 0911 310 301

Nedeľná večiereň sa konáva o 17.00 v zborovej miestnosti

Slávnostné služby Božie07. septembera 2022

(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

Rozpis služieb Božích07. septembera 2022

Služby Božie sa v období počas administrovania konajú ráno vždy o 9.00 hod. a večer o 17.00 h.

4. september 2022- 12. Nedeľa po Sv. Trojici- SB v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou, Začiatok šk. roka,
11. september 2022- 13. Nedeľa po Sv. Trojici- SB v riadnom čase, volebný konvent, Večiereň o 17.00
18. september 2022- 14. Nedeľa po Sv. Trojici- SB v riadnom čase,
25. september 2022- 15. Nedeľa po Sv. Trojici- 20. výročie Pamiatky posv. chrámu, Večiereň nebude
2. október 2022- 16. Nedeľa po Sv. Trojici- SB  riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou
9. október 2022- 17. Nedeľa po Sv. Trojici- Po ďakovanie za úrody zeme
16. október 2022- 18. Nedeľa po Sv. Trojici- SB v riadnom čase
23. október 2022- 19. Nedeľa po Sv. Trojici- Služby Božie v riadnom čase
30. október 2022- 20. Nedeľa po Sv. Trojici- Služby Božie v riadnom čase
31. október 2022- pondelok, Pamiatka Reformácie- Večerné Služby Božie o 17.00
6. november 2022- 21. Nedeľa po Sv. Trojici- SB so spoveďou a Večerou Pánovou, Pamiatka zosnulých

Ja viem, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj, On žije, hoci mŕtvy bol, vstal z hrobu a smrť premohol. ES 132

Zároveň pozývame deti na detskú besiedku, ktorá sa koná vždy počas nedeľných ranných Služieb Božích!

Dôležité!!!!!!!!!
V prípade potreby volajte prosím:
Eva Kahanová Bašková, námestná farárka
tel: 038/ 53 00 954- farský úrad
mobil: 0911 310 301


Nedeľná večiereň sa konáva o 17.00 v zborovej miestnosti

Nezabudnutí susedia03. septembera 2022

(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

Služby Božie v nasledujúcom období12. apríla 2022

Služby Božie sa v období počas administrovania konajú ráno vždy o 9.00 hod. a večer o 17.00 h.

10. apríl 2022- 6. Nedeľa pôstna - SB v riadnom čase, PAŠIE

14. apríl 2022- Zelený štvrtok – Spoveď a Večera Pánova o 17.00

15. apríl 2022- Veľký piatok- SB v riadnom čase, PAŠIE, Spoveď a večera Pánova

17. apríl 2022- Veľkonočná nedeľa- SB v riadnom čase, Večiereň nebude

18. apríl 2022- Veľkonočný pondelok- SB riadnom čase

24. apríl 2022- 1. Nedeľa po Veľkej noci- SB v riadnom čase- vystúpi spevokol z rím. kat. farnosti,

1.Máj 2022- 2. Nedeľa po Veľkej noci- SB v riadnom čase so spoveďou a VP, preskúšanie konfirmandov II. ročníka

8. máj 2022- 3. Nedeľa po Veľkej noci- Služby Božie v riadnom čase ráno i večer

15. máj 2022- 4. Nedeľa po Veľkej noci- Služby Božie v riadnom čase ráno i večer

22. máj 2022- 5. Nedeľa po Veľkej noci- SB v riadnom čase ráno i večer

Ja viem, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj, On žije, hoci mŕtvy bol, vstal z hrobu a smrť premohol. ES 132

Zároveň pozývame deti na detskú besiedku, ktorá sa koná vždy počas nedeľných ranných Služieb Božích!


Dôležité!!!!!!!!!
V prípade potreby volajte prosím:

Eva Kahanová- Bašková, námestná farárka
tel: 038/ 53 00 954- farský úrad
mobil: 0911 310 301

Počas dovolenky ma zastupujúmanželia Bobákovciv Nitrianskej Strede
tel: 038/531 01 21 0903 642 765

Nedeľná večiereňsa konáva o 17.00 v zborovej miestnosti.

Viac >>
© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch