Boh je štítom každému, kto sa k nemu utieka

Oznámenia

Epidémia Covid - 19

Z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR sa služby Božie, hromadné zborové aktivity, náboženstvo na fare a konfirmačná príprava nekonajú od 16. 10. 2020 až do odvolania.

Srdečne Vás pozývame na online prenosy služieb Božích:

- https://www.ecav.sk/aktuality/pozvanky
- https://www.facebook.com/EcavNitrianskaStreda

Prajeme Vám veľa Božieho požehnania pri domácich pobožnostiach.

Predsedníctvo CZ ECAV Topoľčany.

Personálne zmeny v cirkevnom zbore

Po nástupe sestry farárky Mgr. Evy Kahanovej Baškovej na materskú dovolenku, administruje v našom cirkevnom zbore od 15. mája 2020 sestra farárka Mgr. Renáta Bobáková z CZ Nitrianska Streda.

Služby Božie sa konajú v obvyklom čase v nedeľu o 9.00 hod
Večierne sa počas administrovania nebudú konať.

Úradné hodiny sestry farárky na farskom úrade:
- v utorok od 8.00 do 9.30 hod.

Telefonický kontakt:
- na sestru farárku Bobákovú: 0911 310 301
- na farský úrad: 038/530 09 54

28. 10. 2020 - Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Reformácii 2020

Milí bratia a sestry,

dávame Vám do pozornosti Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Reformácii 2020, ktorý si môžete prečítať v hornej lište s názvom - Oznamy.

Viac >>
© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch