Boh je štítom každému, kto sa k nemu utieka

Biblický verš

"Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nestranná, bez pokrytectva."

Jakub 3,17


"Hospodin je mojím svetlom a spásou,
koho sa mám báť ?
Hospodin mi je pevnosťou žitia,
koho sa mám ľakať ?"

Žalm 27,1
História
História
Kontakt
Kontakt

Oznámenia

Televízne služby Božie04. júla 2021

Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa nemôžu osobne zúčastniť Služieb Božích v chráme ku sledovaniu priameho prenosu Televíznych Služieb Božích z evanjelického chrámu Božieho v Trenčíne v nedeľu 4. júla 2021. Služby Božie sa konajú pri príležitosti 100. výročia prvej cirkevnej ústavy ECAV na Slovensku.

Priamy prenos začína o 9.00h. na RTVS Dvojka

Zvýšenie cirkevného príspevku v r. 202101. júla 2021

Milé sestry a milí bratia,

do Vašej pozornosti dávame dôležitý oznam !

Oznamujeme všetkým členom cirkevného zboru, že výročný zborový konvent na svojom zasadnutí dňa 27.6.2021 schválil zvýšenie cirkevného príspevku od tohto roku 2021 z doterajších 7€ na 15€ na osobu. Cirkevný príspevok môžete v prípade potreby zaplatiť na dvakrát, teda 7+8€.
Tí, ktorí ste cirkevný príspevok už uhradili v pôvodnej výške na účet, prosíme, aby ste zvyšnú sumu doplatili do konca roka 2021.

Toto zvýšenie súvisí s potrebou samofinancovania cirkvi, nakoľko od 1.1. 2020 sa znížila finančná podpora štátu pre cirkvi a náboženské spoločnosti v SR. Preto ECAV na Slovensku vytvorila model samofinancovania, na základe ktorého každý cirkevný zbor podľa počtu členov a svojich príjmov bude počas roka odvádzať príspevok do fondu zabezpečenia. Z tohto dôvodu cirkevné zbory v rámci ECAV pristúpili k zvyšovaniu cirkevného príspevku. Finančné prostriedky nazbierané vo fonde budú použité prednostne na platy kňazov a tiež na režijné náklady biskupských úradov.

Veríme, že danú skutočnosť prijmete s pochopením!

Predsedníctvo CZ ECAV Topoľčany

Nedeľná besiedka - 6. júna 202131. mája 2021

Milí rodičia,

v nedeľu 6. júna pozývame všetky deti z cirkevného zboru na nedeľnú besiedku špeciál, ktorá sa koná ku dnu detí. Okrem biblickej témy budú môcť deti aj súťažiť, zahrať sa a na konci Služieb Božích dostanú malé prekvapenie.

S úctou

Eva Kahanová Bašková, Vaša farárka

Slávnosť Konfirmácie - 20. júna 202131. mája 2021

Milí bratia a sestry,

oznamujeme Vám, že v nedeľu 20. júna 2021 sa v našom cirkevnom zbore ECAV Topoľčany bude konať slávnosť Konfirmácie.

Ku prijímaniu sviatosti Večere Pánovej po prvýkrát pristúpia a medzi dospelých členov cirkvi budú prijaté štyri dietky.

S úctou

Eva Kahanová Bašková, Vaša farárka

3. nedeľa po Veľkej noci25. apríla 2021

Milí priatelia, sestry a bratia,

prajem Vám pokojnú a požehnanú 3.nedeľu po Veľkej noci.

S úctou,

Božidara Bašková, Vaša administrátorka


(domácu pobožnosť na 3. nedeľu po Veľkej noci nájdete v sekcii KÁZNE)

Viac >>
© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch