Boh je štítom každému, kto sa k nemu utieka

Po niekoľkotýždňovom zákaze zhromažďovania sa, vás znovu radi uvítame na Službách Božích v našom chráme Božom.

Oznámenia

Epidémia Covid - 19

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR je od 6. mája 2020 povolené vykonávanie Služieb Božích.

Vstup do chrámu Božieho je povolený :

- iba s rúškom na tvári
- je potrebné použiť pripravenú dezinfekciu na ruky alebo si priniesť rukavice
- dodržiavať odstup 2 m, okrem osôb zo spoločnej domácnosti
- osoby, ktorým je nariadená domáca karanténa alebo majú príznaky respiračného infekčného ochorenia sa nemôžu Služieb Božích zúčastniť

Personálne zmeny v cirkevnom zbore

Po nástupe sestry farárky Mgr. Evy Kahanovej Baškovej na materskú dovolenku, administruje v našom cirkevnom zbore od 15. mája 2020 sestra farárka Mgr. Renáta Bobáková z CZ Nitrianska Streda.

Služby Božie sa konajú v obvyklom čase v nedeľu o 9.00 hod
Večierne sa počas administrovania nebudú konať.

Úradné hodiny sestry farárky na farskom úrade:
- v utorok od 8.00 do 9.30 hod.

Telefonický kontakt:
- na sestru farárku Bobákovú: 0911 310 301
- na farský úrad: 038/530 09 54

Viac >>
© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch