Boh je štítom každému, kto sa k nemu utieka

Oznámenia

31. mája 2021 Nedeľná besiedka - 6. júna 2021

Milí rodičia,

v nedeľu 6. júna pozývame všetky deti z cirkevného zboru na nedeľnú besiedku špeciál, ktorá sa koná ku dnu detí. Okrem biblickej témy budú môcť deti aj súťažiť, zahrať sa a na konci Služieb Božích dostanú malé prekvapenie.

S úctou

Eva Kahanová Bašková, Vaša farárka

31. mája 2021 Slávnosť Konfirmácie - 20. júna 2021

Milí bratia a sestry,

oznamujeme Vám, že v nedeľu 20. júna 2021 sa v našom cirkevnom zbore ECAV Topoľčany bude konať slávnosť Konfirmácie.

Ku prijímaniu sviatosti Večere Pánovej po prvýkrát pristúpia a medzi dospelých členov cirkvi budú prijaté štyri dietky.

S úctou

Eva Kahanová Bašková, Vaša farárka

25. apríla 2021 3. nedeľa po Veľkej noci

Milí priatelia, sestry a bratia,

prajem Vám pokojnú a požehnanú 3.nedeľu po Veľkej noci.

S úctou,

Božidara Bašková, Vaša administrátorka


(domácu pobožnosť na 3. nedeľu po Veľkej noci nájdete v sekcii KÁZNE)

22. apríla 2021 Služby Božie

Milé sestry , milí bratia,

s radosťou Vám oznamujeme, že najbližšiu nedeľu, teda 25.4.2021 budú v chráme Božom v Topoľčanoch opäť služby Božie.

Keďže sa (vzhľadom na podmienky v opatreniach o počte účastníkov na meter štvorcový),
môže v našom kostole zúčastniť služieb Božích maximálne 30 účastníkov,

prosíme Vás, aby ste sa telefonicky nahlasovali na číslach 038/530 09 54 alebo 0911 310 301.

Podľa záujmu budú k dispozícii služby Božie nielen o 9.00, ale aj o 10.00. hodine.

Sme veľmi vďační Pánu Bohu za túto možnosť opäť vytvoriť osobné spoločenstvo.

S úctou

Božidara Bašková, administrátorka a Ľubomír Riznár, zborový kurátor


Taktiež Vám oznamujeme, že cirkevný príspevok sa bude vyberať až po schválení jeho novej výšky na výročnom zborovom presbyterstve a výročnom zborovom konvente.

Ďakujeme Vám za porozumenie a trpezlivosť.

18. apríla 2021 2. nedeľa po Veľkej noci

Milí priatelia, bratia a sestry,

ospravedlňujem sa za oneskorenie, no verím, že slová pobožnosti povzbudia aj v predvečerný čas.

Prajem Vám požehnanú 2. nedeľu po Veľkej noci.


S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka

(domácu pobožnosť na 2. nedeľu po Veľkej noci nájdete v sekcii KÁZNE)

Viac >>
© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch