Boh je štítom každému, kto sa k nemu utieka

Oznámenia

11. apríla 2021 1. nedeľa po Veľkej noci

Milí priatelia, sestry a bratia,

nech nás všetkých vzkriesený Kristus posilňuje vo viere.

Prajem Vám požehnanú nedeľu.

S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka

(domácu pobožnosť na 1. nedeľu po Veľkej noci nájdete v sekcii KÁZNE)

05. apríla 2021 2. slávnosť veľkonočná

Milé sestry, milí bratia,

nech nás vzkriesený Pán Ježiš Kristus udržuje v živej a nehynúcej nádeji.

S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka


(domácu pobožnosť na 2. slávnosť veľkonočnú nájdete v sekcii KÁZNE)

04. apríla 2021 1. slávnosť veľkonočná

Milí priatelia, bratia a sestry,

prajem Vám Božím pokojom, ale aj radosťou naplnenú 1.slávnosť veľkonočnú.


Pripájam aj Pastiersky list Zboru biskupov k Veľkej noci 2021 .


S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka


(domácu pobožnosť na 1. slávnosť veľkonočnú nájdete v sekcii KÁZNE)

04. apríla 2021 Pastiersky list Zboru biskupov k Veľkej noci 2021

(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

02. apríla 2021 Veľký piatok

Milí priatelia, sestry a bratia,

prajem Vám pokojný a požehnaný veľkopiatočný večer.

Nech Vás dnešná pobožnosť naplní pokojom a vďakou za nesmiernu Božiu milosť, ktorú sme v Ukrižovanom a skrze Neho prijali.

S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka

(domácu pobožnosť na Veľký piatok nájdete v sekcii KÁZNE)

Viac >>
© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch