Oznámenia

Pozvánka01. septembera 2023

2. 8. 2003 Ordinácia novokňazov, Rožňava

„Ja, Eva Bašková, prisahám živému Pánu Bohu: Otcovi, Synovi a Duchu Svätému, blahoslavenej a nerozdielnej Trojici Svätej, že podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia budem plniť povolanie a poslanie evanjelického kňaza, ako ma k tomu zaväzuje Božie slovo a ukladá mi to Cirkevná ústava....“


Bolo to pred dvadsiatimi rokmi, keď som slávnosťou vysvätenia za kňaza vstúpila do služby na vinici Pánovej, v ktorej z Božej milosti môžem stáť až dodnes.

Chcem si túto jedinečnú udalosť pripomenúť uprostred nášho zborového spoločenstva, preto si Vás dovoľujem pozvať na slávnostné Služby Božie s Večerou Pánovou v nedeľu 3.9. 2023 o 9.00 v našom evanjelickom chráme Božom v Topoľčanoch.

Zvesťou Slova Božieho poslúži brat emeritný biskup Igor Mišina, ktorý bol jedným z tých, ktorí ma do kňazskej služby ordinovali.

V rámci Služieb Božích budú môcť tiež všetky školopovinné deti, študenti i pedagógovia prijať požehnanie do nového školského roka!!

(Po skončení prijmite prosím pozvanie na malé občerstvenie v zborovej miestnosti.)

Teším sa na Vás!

Eva Kahanová Bašková

Rozpis služieb Božích13. augusta 2023

Služby Božie sa konajú ráno vždy o 9.00 hod. a večer o 17.00 h.

13. august 2023- 10. Nedeľa po Svätej Trojici, Kajúca- SB v riadnom čase, so spoveďou a VP, Večiereň nebude
20. august 2023- 11. Nedeľa po ST- SB v riadnom čase, Večiereň nebude
27. august 2023- 12. Nedeľa po ST- SB v riadnom čase, Večiereň nebude
3. september 2023- 13. Nedeľa po ST- SB v riadnom čase so spoveďou a VP- požehnávanie detí a učiteľov k začiatku školského roka
10. september 2023- 14. Nedeľa po ST- SB v riadnom čase,
17. september 2023- 15. Nedeľa po ST- SB v riadnom čase
24. september 2023- 16. Nedeľa po ST- Pamiatka posvätenia chrámu
1.október 2023- 17. Nedeľa po ST- SB v riadnom čase so spoveďou a VP
8. október 2023- 18. Nedeľa ST-SB v riadnom čase - Poďakovanie za úrody zeme
15. október 2023- 19. Nedeľa po ST- SB v riadnom čase

Ja viem, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj, On žije, hoci mŕtvy bol, vstal z hrobu a smrť premohol. ES 132

Zároveň pozývame deti na detskú besiedku, ktorá sa koná vždy počas nedeľných ranných Služieb Božích!

Dôležité!!!!!!!!!

V prípade potreby volajte prosím:
Eva Kahanová Bašková, námestná farárka
tel: 038/ 53 00 954- farský úrad
mobil: 0911 310 301

Od pondelka 14. 8.- 20.8. 2023 si čerpám dovolenku.

V prípade pohrebu, či iných neodkladných záležitostí kontaktujte prosím brata farára v Partizánskom, Dr. Jaromíra Šumu- tel. 0905448124

V iných prípadoch ma môžete kontaktovať formou sms správy na tel. 0911 310 301

Rozpis služieb Božích11. júna 2023

Služby Božie sa konajú ráno vždy o 9.00 hod. a večer o 17.00 h.

18. jún 2023 2. Nedeľa po Svätej Trojici - SB v riadnom čase venované Otcom a mamám, v rámci SB vystúpenie detí
25. jún 2023- 3. Nedeľa po ST - SB  riadnom čase, Záver školského roka - vysvedčenia z náboženstva, Skúška konfirmandov I. roč.
2. júl 2023- 4. Nedeľa po ST - SB v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou
9. júl 2023- 5. Nedeľa po ST - SB v riadnom čase
16. júl 2023 6. Nedeľa po ST - SB v riadnom čase
23. júl 2023- 7. Nedeľa po ST - SB v riadnom čase
30. júl 2023- 8. Nedeľa po ST - SB v riadnom čase
6. august 2023- 9. Nedeľa po ST - SB v riadnom čase, so spoveďou a VP
13. august 2023- 10. Nedeľa po ST, Kajúca- SB v riadnom čase, so spoveďou a VP
20. august 2023- 11. Nedeľa po ST - SB v riadnom čase
27. august 2023- 12. Nedeľa po ST - SB v riadnom čase, Večiereň nebude

Ja viem, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj, On žije, hoci mŕtvy bol, vstal z hrobu a smrť premohol. ES 132

Zároveň pozývame deti na detskú besiedku, ktorá sa koná vždy počas nedeľných ranných Služieb Božích!

Rozpis služieb Božích16. apríla 2023

Služby Božie sa konajú ráno vždy o 9.00 hod. a večer o 17.00 h.

9. apríl 2023- Veľkonočná nedeľa- SB v riadnom čase, Večiereň nebude!
10. apríl 2023- Veľkonočný pondelok- SB  riadnom čase,
16.apríl 2023- 1. Nedeľa po Veľkej noci- SB v riadnom čase
23. apríl 2023. 2. Nedeľa po Veľkej noci- KONFIRMÁCIA- slávnostné SB so spoveďou a VP, Večiereň nebude!
30 apríl 2023- 3. Nedeľa po Veľkej noci- SB v riadnom čase- vystúpi spevokol z rím. kat. farnosti
7. máj 2023- 4. Nedeľa po Veľkej noci- SB v riadnom čase so spoveďou a VP
14. máj 2023- 5. Nedeľa po Veľkej noci- SB v riadnom čase venované dňu matiek
18. máj 2023- štvrtok- VSTÚPENIE- SB o 17.00
21. máj 2023- Nedeľa po Vstúpení- SB v riadnom čase
28. máj 2023- Svätodušná nedeľa- SB slávnostné v riadnom čase
29. máj 2023- Svätodušný pondelok- SB večerné o 17.00
Ja viem, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj, On žije, hoci mŕtvy bol, vstal z hrobu a smrť premohol. ES 132

Zároveň pozývame deti na detskú besiedku, ktorá sa koná vždy počas nedeľných ranných Služieb Božích!

Dôležité!!!!!!!!!

V prípade potreby volajte prosím:
Eva Kahanová Bašková, námestná farárka
tel: 038/ 53 00 954- farský úrad
mobil: 0911 310 301

Adventný modlitebný týždeň12. decembra 2022

(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

Rozpis služieb Božích27. novembera 2022

Služby Božie sa konajú ráno vždy o 9.00 hod. a večer o 17.00 h.

20. november 2022- Posledná nedeľa cirkevného roka- Nedeľa večnosti- SB v riadnom čase
27. november 2022- 1. Nedeľa adventná- SB v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou
4. december 2022- 2. Nedeľa adventná- SB v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou
11. december 2022- 3. Nedeľa adventná - SB  riadnom čase
18. december 2022- 4. Nedeľa adventná – SB v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou

Adventné večierne vo štvrtok - 1.12. 8.12. 15.12. 22.12.

24. december 2022- sobota, Štedrý deň- Slávnostné SB o 16.30
25. december 2022- nedeľa, 1. slávnosť vianočná – slávnostné Služby Božie v riadnom čase o 9.00, Večiereň nebude
26. december 2022- pondelok, 2. slávnosť vianočná- Služby Božie v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou
31. december 2022- sobota, SILVESTER- Večerné Služby Božie o 17.00
1.január 2023- nedeľa, NOVÝ ROK- SB so spoveďou a Večerou Pánovou

Ja viem, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj, On žije, hoci mŕtvy bol, vstal z hrobu a smrť premohol. ES 132

Zároveň pozývame deti na detskú besiedku, ktorá sa koná vždy počas nedeľných ranných Služieb Božích!

Dôležité!!!!!!!!!
V prípade potreby volajte prosím:
Eva Kahanová Bašková, námestná farárka
tel: 038/ 53 00 954- farský úrad
mobil: 0911 310 301

Nedeľná večiereň sa konáva o 17.00 v zborovej miestnosti

Slávnostné služby Božie07. septembera 2022

(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

Rozpis služieb Božích07. septembera 2022

Služby Božie sa v období počas administrovania konajú ráno vždy o 9.00 hod. a večer o 17.00 h.

4. september 2022- 12. Nedeľa po Sv. Trojici- SB v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou, Začiatok šk. roka,
11. september 2022- 13. Nedeľa po Sv. Trojici- SB v riadnom čase, volebný konvent, Večiereň o 17.00
18. september 2022- 14. Nedeľa po Sv. Trojici- SB v riadnom čase,
25. september 2022- 15. Nedeľa po Sv. Trojici- 20. výročie Pamiatky posv. chrámu, Večiereň nebude
2. október 2022- 16. Nedeľa po Sv. Trojici- SB  riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou
9. október 2022- 17. Nedeľa po Sv. Trojici- Po ďakovanie za úrody zeme
16. október 2022- 18. Nedeľa po Sv. Trojici- SB v riadnom čase
23. október 2022- 19. Nedeľa po Sv. Trojici- Služby Božie v riadnom čase
30. október 2022- 20. Nedeľa po Sv. Trojici- Služby Božie v riadnom čase
31. október 2022- pondelok, Pamiatka Reformácie- Večerné Služby Božie o 17.00
6. november 2022- 21. Nedeľa po Sv. Trojici- SB so spoveďou a Večerou Pánovou, Pamiatka zosnulých

Ja viem, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj, On žije, hoci mŕtvy bol, vstal z hrobu a smrť premohol. ES 132

Zároveň pozývame deti na detskú besiedku, ktorá sa koná vždy počas nedeľných ranných Služieb Božích!

Dôležité!!!!!!!!!
V prípade potreby volajte prosím:
Eva Kahanová Bašková, námestná farárka
tel: 038/ 53 00 954- farský úrad
mobil: 0911 310 301


Nedeľná večiereň sa konáva o 17.00 v zborovej miestnosti

Nezabudnutí susedia03. septembera 2022

(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

Služby Božie v nasledujúcom období12. apríla 2022

Služby Božie sa v období počas administrovania konajú ráno vždy o 9.00 hod. a večer o 17.00 h.

10. apríl 2022- 6. Nedeľa pôstna - SB v riadnom čase, PAŠIE

14. apríl 2022- Zelený štvrtok – Spoveď a Večera Pánova o 17.00

15. apríl 2022- Veľký piatok- SB v riadnom čase, PAŠIE, Spoveď a večera Pánova

17. apríl 2022- Veľkonočná nedeľa- SB v riadnom čase, Večiereň nebude

18. apríl 2022- Veľkonočný pondelok- SB riadnom čase

24. apríl 2022- 1. Nedeľa po Veľkej noci- SB v riadnom čase- vystúpi spevokol z rím. kat. farnosti,

1.Máj 2022- 2. Nedeľa po Veľkej noci- SB v riadnom čase so spoveďou a VP, preskúšanie konfirmandov II. ročníka

8. máj 2022- 3. Nedeľa po Veľkej noci- Služby Božie v riadnom čase ráno i večer

15. máj 2022- 4. Nedeľa po Veľkej noci- Služby Božie v riadnom čase ráno i večer

22. máj 2022- 5. Nedeľa po Veľkej noci- SB v riadnom čase ráno i večer

Ja viem, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj, On žije, hoci mŕtvy bol, vstal z hrobu a smrť premohol. ES 132

Zároveň pozývame deti na detskú besiedku, ktorá sa koná vždy počas nedeľných ranných Služieb Božích!


Dôležité!!!!!!!!!
V prípade potreby volajte prosím:

Eva Kahanová- Bašková, námestná farárka
tel: 038/ 53 00 954- farský úrad
mobil: 0911 310 301

Počas dovolenky ma zastupujúmanželia Bobákovciv Nitrianskej Strede
tel: 038/531 01 21 0903 642 765

Nedeľná večiereňsa konáva o 17.00 v zborovej miestnosti.

Predpôstna nedeľa27. februára 2022

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

Nedeľa po Deviatniku20. februára 2022

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

Nedeľa Deviatnik13. februára 2022

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

5. nedeľa po Zjavení06. februára 2022

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

4. nedeľa po Zjavení30. januára 2022

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

3 nedeľa po Zjavení23. januára 2022

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

2. nedeľa po Zjavení16. januára 2022

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

1. nedeľa po Zjavení09. januára 2022

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

Zjavenie Krista Pána mudrcom06. januára 2022

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

Nedeľa po Novom Roku02. januára 2022

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

Nový rok01. januára 2022

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

Silvester 202131. decembra 2021

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

2. slávnosť vianočná26. decembra 2021

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

Rozpis Služieb Božích25. decembra 2021

1. slávnosť vianočná25. decembra 2021

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 202124. decembra 2021

Domáce Služby Božie pri štedrovečernom stole 202124. decembra 2021

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ24. decembra 2021

Štedrý večer 202124. decembra 2021

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

4. adventná nedeľa 202119. decembra 2021

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

3. adventná nedeľa 202112. decembra 2021

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

2. adventná nedeľa 202105. decembra 2021

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

FESTIVAL NÁDEJE - PROCHRIST 202129. novembera 2021

Milí bratia a sestry,

preposielam vám pozvanie na PROCHRIST, evanjelizačné večery, ktorých smiete byť učastní aj vy prostredníctvom internetu. Verím že vás duchovne obohatia. Ak aj nebudete sledovať každý večer, aj len jedenkrát určite tie prenosy stoja za to.

Pekný týždeň plný Božej lásky a pokoja.

Eva Kahanová Bašková

(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

1. adventná nedeľa 202128. novembera 2021

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

Oznam o Službách Božích27. novembera 2021

Aktuálne oznamy!!

Vzhľadom na štátom dané opatrenia oznamujeme všetkým členom cirkevného zboru ev. a. v. cirkvi Topoľčany, že Služby Božie sa až do odvolania budú konať len zo záznamu bez prítomnosti verejnosti. Záznam Služieb Božích bude zverejňovaný každú nedeľu o 9.00 h prostredníctvom internetu na kanáli YOUTUBE pod názvom CZ ECAV Topoľčany, najnovšie 1. Adventná nedeľa 2021. Ak by ste mali záujem o príhovornú modlitbu pri rozpomienke na svojich blízkych zosnulých, či pri iných životných udalostiach (narodeniny, choroba a pod.) môžete o ňu požiadať telefonicky. Následne bude zahrnutá v rámci Služieb Božích tak ako je to zvykom za normálnych okolností v chráme.

Napriek lockdownu je možné tiež požiadať o prislúženie Večere Pánovej, v súkromí, či v chráme individuálne, samozrejme za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení, povinný je respirátor. Ktokoľvek by ste mali záujem kontaktujte ma prosím telefonicky a dohodneme sa na termíne.

Cirkevný príspevok v sume 15€ na osobu môžete uhradiť na zborový účet.
Podrobnosti nájdete na tejto web stránke pod kolonkou KONTAKTY.

Drahí bratia a sestry, nech už sa radíte do ktorejkoľvek zo skupín aké „vytvorila“ táto doba „OP“, či „OTP“, či „Základ“, všetkým vám želám veľa Božej milosti, sily a múdrosti, pevnú vieru, aby ste sa nepoddávali všetkým ťažkým okolnostiam života, ale s dôverou sa spoliehali na nášho milujúceho nebeského Otca. Všetci sme jeho deti a na každom z nás Mu nesmierne záleží. Jedine On riadi svet a dejiny, jedine On môže zastaviť všetko to zlo, ktoré sa na nás valí. Vyzývam vás k modlitbám. Chváľme nášho Pána na kolenách a prosme Ho, aby sa zmiloval nad celou zemou. Nech je vyvýšené Jeho sväté meno, nech naše srdcia sú plné radosti z viery. Hospodin buď so všetkými vami!!!

So sesterským pozdravom vaša farárka Eva Kahanová Bašková.

Oznam o Službách Božích06. novembera 2021

Milé sestry , milí bratia,

oznamujeme Vám, že od najbližšej nedele, teda od 7.11. 2021 sa budú konať Služby Božie v obmedzenom režime.

Keďže sa (vzhľadom na podmienky v opatreniach o počte účastníkov na meter štvorcový),
môže v našom kostole zúčastniť služieb Božích maximálne 30 účastníkov, prosíme Vás, aby ste sa telefonicky nahlasovali na číslach 038/530 09 54 alebo 0911 310 301.

Zároveň prosíme všetkých návštevníkov Služieb Božích, aby dodržiavali potrebné opatrenia - dezinfekcia rúk, respirátor, v lavici sedieť v dostatočnej vzdialenosti, výnimkou sú len členovia jednej domácnosti.

Ďakujeme za pochopenie!


S úctou

Eva Kahanová Bašková, Vaša farárka

Rozpis Služieb Božích03. októbera 2021

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, sa musí každý účastník Služieb Božích pri vstupe do chrámu zapísať na pripravený zoznam účastníkov, ktorý je uchovávaný pre prípad kontroly.

Prosíme všetkých návštevníkov Služieb Božích, aby dodržiavali potrebné opatrenia (dezinfekcia rúk, rúško, resp. respirátor, v lavici sedieť v dostatočnej vzdialenosti, výnimkou sú len členovia jednej domácnosti).
Ďakujeme za pochopenie!


Po dlhšej prestávke sa opäť konáva pravidelne v stredu večer o 17.00 biblická hodina a v nedeľu večer o 17.00 Večiereň.

Srdečne Vás pozývame!!

(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

Televízne služby Božie04. júla 2021

Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa nemôžu osobne zúčastniť Služieb Božích v chráme ku sledovaniu priameho prenosu Televíznych Služieb Božích z evanjelického chrámu Božieho v Trenčíne v nedeľu 4. júla 2021. Služby Božie sa konajú pri príležitosti 100. výročia prvej cirkevnej ústavy ECAV na Slovensku.

Priamy prenos začína o 9.00h. na RTVS Dvojka

Zvýšenie cirkevného príspevku v r. 202101. júla 2021

Milé sestry a milí bratia,

do Vašej pozornosti dávame dôležitý oznam !

Oznamujeme všetkým členom cirkevného zboru, že výročný zborový konvent na svojom zasadnutí dňa 27.6.2021 schválil zvýšenie cirkevného príspevku od tohto roku 2021 z doterajších 7€ na 15€ na osobu. Cirkevný príspevok môžete v prípade potreby zaplatiť na dvakrát, teda 7+8€.
Tí, ktorí ste cirkevný príspevok už uhradili v pôvodnej výške na účet, prosíme, aby ste zvyšnú sumu doplatili do konca roka 2021.

Toto zvýšenie súvisí s potrebou samofinancovania cirkvi, nakoľko od 1.1. 2020 sa znížila finančná podpora štátu pre cirkvi a náboženské spoločnosti v SR. Preto ECAV na Slovensku vytvorila model samofinancovania, na základe ktorého každý cirkevný zbor podľa počtu členov a svojich príjmov bude počas roka odvádzať príspevok do fondu zabezpečenia. Z tohto dôvodu cirkevné zbory v rámci ECAV pristúpili k zvyšovaniu cirkevného príspevku. Finančné prostriedky nazbierané vo fonde budú použité prednostne na platy kňazov a tiež na režijné náklady biskupských úradov.

Veríme, že danú skutočnosť prijmete s pochopením!

Predsedníctvo CZ ECAV Topoľčany

Nedeľná besiedka - 6. júna 202131. mája 2021

Milí rodičia,

v nedeľu 6. júna pozývame všetky deti z cirkevného zboru na nedeľnú besiedku špeciál, ktorá sa koná ku dnu detí. Okrem biblickej témy budú môcť deti aj súťažiť, zahrať sa a na konci Služieb Božích dostanú malé prekvapenie.

S úctou

Eva Kahanová Bašková, Vaša farárka

Slávnosť Konfirmácie - 20. júna 202131. mája 2021

Milí bratia a sestry,

oznamujeme Vám, že v nedeľu 20. júna 2021 sa v našom cirkevnom zbore ECAV Topoľčany bude konať slávnosť Konfirmácie.

Ku prijímaniu sviatosti Večere Pánovej po prvýkrát pristúpia a medzi dospelých členov cirkvi budú prijaté štyri dietky.

S úctou

Eva Kahanová Bašková, Vaša farárka

3. nedeľa po Veľkej noci25. apríla 2021

Milí priatelia, sestry a bratia,

prajem Vám pokojnú a požehnanú 3.nedeľu po Veľkej noci.

S úctou,

Božidara Bašková, Vaša administrátorka


(domácu pobožnosť na 3. nedeľu po Veľkej noci nájdete v sekcii KÁZNE)

Služby Božie22. apríla 2021

Milé sestry , milí bratia,

s radosťou Vám oznamujeme, že najbližšiu nedeľu, teda 25.4.2021 budú v chráme Božom v Topoľčanoch opäť služby Božie.

Keďže sa (vzhľadom na podmienky v opatreniach o počte účastníkov na meter štvorcový),
môže v našom kostole zúčastniť služieb Božích maximálne 30 účastníkov,

prosíme Vás, aby ste sa telefonicky nahlasovali na číslach 038/530 09 54 alebo 0911 310 301.

Podľa záujmu budú k dispozícii služby Božie nielen o 9.00, ale aj o 10.00. hodine.

Sme veľmi vďační Pánu Bohu za túto možnosť opäť vytvoriť osobné spoločenstvo.

S úctou

Božidara Bašková, administrátorka a Ľubomír Riznár, zborový kurátor


Taktiež Vám oznamujeme, že cirkevný príspevok sa bude vyberať až po schválení jeho novej výšky na výročnom zborovom presbyterstve a výročnom zborovom konvente.

Ďakujeme Vám za porozumenie a trpezlivosť.

2. nedeľa po Veľkej noci18. apríla 2021

Milí priatelia, bratia a sestry,

ospravedlňujem sa za oneskorenie, no verím, že slová pobožnosti povzbudia aj v predvečerný čas.

Prajem Vám požehnanú 2. nedeľu po Veľkej noci.


S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka

(domácu pobožnosť na 2. nedeľu po Veľkej noci nájdete v sekcii KÁZNE)

1. nedeľa po Veľkej noci11. apríla 2021

Milí priatelia, sestry a bratia,

nech nás všetkých vzkriesený Kristus posilňuje vo viere.

Prajem Vám požehnanú nedeľu.

S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka

(domácu pobožnosť na 1. nedeľu po Veľkej noci nájdete v sekcii KÁZNE)

2. slávnosť veľkonočná05. apríla 2021

Milé sestry, milí bratia,

nech nás vzkriesený Pán Ježiš Kristus udržuje v živej a nehynúcej nádeji.

S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka


(domácu pobožnosť na 2. slávnosť veľkonočnú nájdete v sekcii KÁZNE)

1. slávnosť veľkonočná04. apríla 2021

Milí priatelia, bratia a sestry,

prajem Vám Božím pokojom, ale aj radosťou naplnenú 1.slávnosť veľkonočnú.


Pripájam aj Pastiersky list Zboru biskupov k Veľkej noci 2021 .


S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka


(domácu pobožnosť na 1. slávnosť veľkonočnú nájdete v sekcii KÁZNE)

Pastiersky list Zboru biskupov k Veľkej noci 202104. apríla 2021

(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

Veľký piatok02. apríla 2021

Milí priatelia, sestry a bratia,

prajem Vám pokojný a požehnaný veľkopiatočný večer.

Nech Vás dnešná pobožnosť naplní pokojom a vďakou za nesmiernu Božiu milosť, ktorú sme v Ukrižovanom a skrze Neho prijali.

S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka

(domácu pobožnosť na Veľký piatok nájdete v sekcii KÁZNE)

Video pobožnosti k veľkonočným sviatkom01. apríla 2021

Milí priatelia, sestry a bratia,

pripravili sme pre Vás video pobožnosti k veľkonočným sviatkom z CZ Topoľčany - v piatok, v nedeľu, v pondelok, na ktoré Vás srdečne pozývame.

( link na video prenosy sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia )


Prajeme Vám prežitie veľkonočných sviatkov v pokoji, v zdraví a v radosti.

Kvetná nedeľa28. marca 2021

Milí priatelia, bratia a sestry,

prajem Vám požehnanú Kvetnú nedeľu!


Do pozornosti Vám dávam aj dnešné rozhlasové služby Božie z Uhorského v Rádiu Slovensko o 9.05.

Taktiež do Vašej pozornosti dávam televízne a rozhlasové služby Božie počas veľkonočných sviatkov.

(domácu pobožnosť na Kvetnú nedeľu nájdete v sekcii KÁZNE)

Televízne a rozhlasové služby Božie počas Veľkej noci28. marca 2021

Kvetná nedeľa
28.3.2021

Rozhlasové Služby Božie
CZ ECAV Uhorské
9:05 Rádio Slovensko

Veľký Piatok
2.4.2021

Rozhlasové Služby Božie
CZ ECAV Hanušovce n. Topľou
9:05 Rádio Slovensko

Televízne Služby Božie
CZ ECAV Nové Mesto n. Váhom
10:30 JEDNOTKA

Veľkonočná nedeľa
4.4.2021

Televízne Služby Božie
CZ ECAV Bratislava-Rača
10:00 Televízia TA3

Veľkonočný pondelok
5.4.2021

Televízne Služby Božie
GBÚ ECAV- Ivan Eľko
10:00 Televízia LUX

5. pôstna nedeľa21. marca 2021

Milí priatelia, sestry a bratia,

prajem Vám Božím pokojom naplnenú 5. pôstnu nedeľu!

S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka


(domácu pobožnosť na 5. pôstnu nedeľu nájdete v sekcii KÁZNE)

4. pôstna nedeľa14. marca 2021

Milé sestry, milí bratia, prajem Vám požehnanú 4. pôstnu nedeľu, plnú Božej múdrosti a Jeho poznania.


S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka


(domácu pobožnosť na 4. pôstnu nedeľu nájdete v sekcii KÁZNE)

Pozvánka od Zboru biskupov14. marca 2021

Milí priatelia, bratia a sestry,

prečítajte si , prosím, nasledovné slová od Zboru biskupov a predsedníctva ECAV.

Pripájam aj prehľad programov v RTVS, zvlášť pozývam na dnešný televízny prenos služieb Božích z Modry-Kráľovej.

Prajem Vám veľa síl pre tento pôstny čas.

S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka


(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

Malé povzbudenie14. marca 2021

(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

Program RTVS14. marca 2021

ROZHLAS

NEDEĽA – 14. marec   
Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých 10.05 – 11.00

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

STREDA – 17. marec
Rádio Regina
Večerná rozhlasová pobožnosť 17.30

ŠTVRTOK – 18. marec 
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00
.....................................................................................................................................

NEDEĽA – 14. marec
:1 Televízny prenos Služieb Božích z evanjelického kostola v Modre – Kráľovej
10.00
Kazateľ: doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., seniorka Bratislavského seniorátu
Kantor: Michal Makovník

:2 Televízny posol 14.55 – 15.21

Slovo 19.50 – 19.54 Príhovor evanjelického farára Jána Bunčáka na 4. pôstnu nedeľu
Katyň, vojnová dráma 21.15 – 23.10

3. pôstna nedeľa07. marca 2021

Milé sestry, milí bratia,

prajem Vám , aby Vás dnešná pobožnosť povzbudila.

Nech Pán Boh požehná dnešnú 3.pôstnu nedeľu.

S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka

(domácu pobožnosť na 3. pôstnu nedeľu nájdete v sekcii KÁZNE)

2. pôstna nedeľa28. februára 2021

Milé sestry, milí bratia,

nech Vás dnešná pobožnosť posilní v zápase o posvätenie v tejto pôstnej dobe.

Prajem Vám požehnanú 2. pôstnu nedeľu.

S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka

(domácu pobožnosť na 2. pôstnu nedeľu nájdete v sekcii KÁZNE)

1. pôstna nedeľa21. februára 2021


Milé sestry, milí bratia,

predovšetkým sa Vám ospravedlňujem za omeškanie.

Prajem Vám , aby posolstvo 1. pôstnej nedele nás všetkých posilňovalo v každodenných zápasoch.

S úctou a vďakou za porozumenie

Božidara Bašková, Vaša administrátorka

(domácu pobožnosť na 1. pôstnu nedeľu nájdete v sekcii KÁZNE)

Predpôstna nedeľa14. februára 2021

Milí bratia, milé sestry, milé deti, milí mladí priatelia,

prajem Vám požehnanú Predpôstnu nedeľu !

Nech nás mení Božia láska.


S úctou,

Božidara Bašková, Vaša administrátorkaDo pozornosti Vám dávam dnešné televízne služby Božie na RTVS Dvojke so začiatkom o 9.00

a tiež Televízny posol o 14.00 hodine na tej istej stanici.

(domácu pobožnosť na predpôstnu nedeľu nájdete v sekcii KÁZNE)

Nedeľa po Deviatniku07. februára 2021

Milí bratia, milé sestry, milé deti, milí mladí priatelia,

prajem Vám požehnanú nedeľu po Deviatniku, prežitú s darom Božieho slova!

S úctou,

Božidara Bašková, Vaša administrátorka


(domácu pobožnosť na nedeľu po Deviatniku nájdete v sekcii KÁZNE)

Nedeľa Deviatnik31. januára 2021

Milí priatelia, bratia a sestry ,

po zdravotnej prestávke sa Vám opäť prihováram cez pobožnosť a prajem Vám prežívanie Božej milosti v každodennom živote.


S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka

(domácu pobožnosť na nedeľu Deviatnik nájdete v sekcii KÁZNE)

2. Nedeľa po Zjavení17. januára 2021

Milí priatelia, bratia a sestry,

prajem Vám mnoho povzbudenia pri čítaní dnešnej pobožnosti z ústredia cirkvi.

Všetkým prajem požehnanú 2. nedeľu po Zjavení.


Zároveň do Vašej pozornosti dávam televízny dokument o evanjelickej diakonii, ktorú dnes (17.1.2021) o 14.20 vysiela RTVS Dvojka.


S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka

(domácu pobožnosť na 2. nedeľu po Zjavení nájdete v sekcii KÁZNE)

Program RTVS10. januára 2021

Milí bratia a sestry,

dávame Vám do pozornosti program RTVS, ktorý sa Vám zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia.

Nedeľa po zjavení10. januára 2021

Milé sestry, milí bratia,

pre duchovné občerstvenie Vám posielam pobožnosť z GBÚ.

Prajem Vám požehnanú 1.nedeľu po Zjavení!


Pozrite si, prosím, televízne služby Božie o 10.00 na Dvojke.


S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka


(domácu pobožnosť na nedeľu po Zjavení si môžete prečítať v sekcii KÁZNE)

Prenosy Služieb Božích a pobožností v RTVS08. januára 2021

Milí bratia a sestry,

dávame Vám do pozornosti prenosy Služieb Božích a pobožností v RTVS v mesiaci január.


(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

Zjavenie Krista Pána mudrcom06. januára 2021

Milé sestry, milí bratia,

odovzdajme svoje srdce Pánu Bohu a radujme sa z toho, že nám Božia milosť bola zjavená
a že v osobe mudrcov aj my môžeme pristúpiť k narodenému Ježišovi a mať nádej, ba istotu spasenia.


- domácu pobožnosť na Zjavenie Krista Pána mudrcom nájdete v sekcii KÁZNE

Nedeľa po Novom roku03. januára 2021

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia,

keďže pre chorobu mi zatiaľ nie je možné vypracovať pobožnosti, prečítajte si, prosím, pobožnosť, ktorú pripravuje a poskytuje Generálny biskupský úrad v Bratislave.

Prajem Vám požehnanú nedeľu po Novom roku.

S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka


(domácu pobožnosť k nedeli po Novom roku si môžete prečítať v sekcii KÁZNE)

Služby Božie Silvester, Nový rok31. decembra 2020

Milé sestry, milí bratia, milé deti,

chcem Vám popriať pokojné a požehnané prežitie posledného dňa roku 2020

a tiež Vám popriať hojnosť Božieho požehnania, pokoja, síl, zdravia

a odovzdanosti do Božích rúk v celom novom roku 2021!


Zároveň sa Vám veľmi ospravedlňujem, že dnešná a zajtrajšia pobožnosť
nebude v písanej podobe, nakoľko som chorá, ale dnes aj zajtra si budete
môcť pozrieť video prenos služieb Božích zo Kšinnej.


Ďakujem Vám za pochopenie.

S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka- odkazy na video prenosy služieb Božích - Silvester a Nový rok
sa zobrazia po rozkliknutí tohto oznámenia

Nedeľa po Vianociach27. decembra 2020

Milí priatelia, milé sestry, milí bratia,

prežívajme dnešnú nedeľu s istotou, že nie sme Bohom zabudnutí.

Prajem Vám prítomnosť Božej lásky !

S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka


Do Vašej pozornosti dávame:

- domácu pobožnosť k nedeli po Vianociach, ktorú nájdete v sekcii KÁZNE

Druhý sviatok vianočný26. decembra 2020

Milé sestry, milí bratia,

pozývam Vás ku skúmaniu našej viery počas 2.slávnosti vianočnej.

Prajem Vám jej požehnané prežívanie!


S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorkaDo Vašej pozornosti dávame:

- domácu pobožnosť na 2. sviatok vianočný, ktorú nájdete v sekcii KÁZNE

Prvý sviatok vianočný25. decembra 2020

Milé sestry, milí bratia, milé deti, milí mladí priatelia!

"Narodil sa Vykupiteľ, celého sveta Spasiteľ,
ľud Boží nad tým dnes plesá, radujme sa , veseľme sa!

Boh splnil, čo zasľúbil nám, prišiel Syn Boží , Kristus Pán,
aby nás z hriechov vykúpil a život večný navrátil." (ES 47,2.4)

Dnes máme dôvod na veľkú radosť, ale aj vďačnosť za príchod nášho Spasiteľa do tohto sveta.

Prajem Vám všetkým, aby sme si túto radosť nenechali nikým a ničím zobrať a s vďačným srdcom nasledovali v dobrom aj v zlom Toho, ktorý prišiel pre našu záchranu!

Požehnanú 1. slávnosť vianočnú prajem!

S úctou

Božidara Bašková, Vaša administrátorka


Do Vašej pozornosti dávame:

- domácu pobožnosť na 1. sviatok vianočný, ktorú nájdete v sekcii KÁZNE

- video prenos služieb Božích na 1. sviatok vianočný zo Kšinnej

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

Pastiersky list zboru biskupov ECAV k Vianociam 202024. decembra 2020

Pastiersky list zboru biskupov ECAV k Vianociam 2020

(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

Štedrovečerné služby Božie Kšinná24. decembra 2020

Milí bratia a sestry,

dávame Vám do pozornosti video prenos Štedrovečerných služieb Božích zo Kšinnej.

Prajem Vám Božou láskou naplnený Štedrý večer 2020.

S úctou,

Božidara Bašková, administrátorka

(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

Domáca pobožnosť na Štedrý večer 24. decembra 2020

Milí bratia a sestry,

dávame Vám do pozornosti domácu pobožnosť na Štedrý večer, ktorú si môžete prečítať v sekcii KÁZNE.

Nech Vás táto pobožnosť povzbudí v radosti a viere.

S úctou,

Božidara Bašková, administrátorka

Prenosy evanjelických Služieb Božích počas Vianoc23. decembra 2020

Rozhlasový prenos
Štedrý večer z Martina
24.12.2020
Rádio Regina o 16:04
liturgovia: Milan Kubík, Paulína Šofranková
kantorka: Slávka Danielová
piesne ES: 19, A 10, 5, 14, A 11, 60


Televízny prenos
Štedrý večer zo Senca
24.12.2020
TA3 o 17:00
kazateľ: Tibor Jančík
kantorka: Mária Neuszerová
piesne ES: 25, A 16, 11, 42, 60


Televízny prenos
1. sviatok vianočný z Obišoviec
25.12.2020
Dvojka o 10:00
kazateľ: Jaroslav Petro
kantorka: Zuzana Martonová
piesne ES: 42, 34, A 13, 54, 35, A 14, 592


Rozhlasový prenos
z Dudiniec
27.12.2020
Rádio Regina o 9:05
kazateľ: Michal Tekely
kantor: Michal Cmarko
piesne ES: 37, 55, 36, 53 a A16

Vianočný pozdrav od predsedníctva ECAV23. decembra 2020

Krásny vianočný pozdrav od predsedníctva našej ECAV.

Krásne, pokojné, požehnané sviatky a pod Božou ochranou prežitý celý Nový rok.


(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

Vianoce online23. decembra 2020

Bratia a sestry,
tu nájdete zoznam ONLINE prenosov počas Vianoc 2020.

(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

Domáca pobožnosť na 4. adventnú nedeľu20. decembra 2020

Milí bratia a sestry,

adventná doba vrcholí. Verím, že Vás v tomto pohnutom čase povzbudí Božie slovo z dnešnej pobožnosti, ktorú si môžete prečítať v sekcii KÁZNE.

Chcela by som Vás, ktorí máte doma tlačiareň a máte vo svojom blízkom okolí starších členov Vášho cirkevného zboru, ktorí nemajú internet, veľmi pekne poprosiť o službu pre nich - ak by Vás to nezaťažovalo, budem Vám vďačná, ak budete môcť 2-3 kusy pobožnosti vytlačiť a vložiť im ich do schránky.

Veľmi pekne Vám ďakujem za ochotu a porozumenie.

S úctou

Božidara Bašková, administrátorka

Oznam o zmene administrátorky CZ ECAV na Slovensku Topoľčany19. decembra 2020

Od 16. 12. 2020 bola za administrátorku CZ ECAV na Slovensku Topoľčany menovaná sestra farárka Božidara Bašková.

Doterajšej administrátorke sestre farárke Renáte Bobákovej predsedníctvo CZ ďakuje za jej doterajšiu službu a praje jej hojné Božie požehnanie.

Kontakty na sestru farárku B. Baškovú:

0911 310 301 – služobný mobil CZ Topoľčany

Mail: bbaskova@seznam.cz

Ďalšie kontakty: 0918 828 224, v prípade nedostupnosti: 038/ 769 91 26

Oznam o Službách Božích19. decembra 2020

V dôsledku rapídne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie a vzhľadom na odporúčania predsedníctiev ECAV, ZD ECAV a VD ECAV, po dôkladnom zvážení predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Topoľčany oznamuje,

že od 4.adventnej nedele (vrátane), teda od 20.12.2020 do 10.1.2021 (vrátane) sa služby Božie nebudú konať.

Táto skutočnosť nás veľmi mrzí, no v záujme ochrany zdravia sme museli pristúpiť k takémuto rozhodnutiu.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Na webovej stránke cirkevného zboru budú uverejňované pobožnosti, ako aj niekoľko videoprenosov služieb Božích počas sviatočných dní.
Tiež budú uverejnené informácie o televíznych a rozhlasových službách Božích počas sviatkov.

Prajeme Vám požehnanú 4. adventnú nedeľu.

S úctou

predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Topoľčany

Epidémia Covid - 19

Z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR sa služby Božie, hromadné zborové aktivity, náboženstvo na fare a konfirmačná príprava nekonajú od 16. 10. 2020 až do odvolania.

Srdečne Vás pozývame na online prenosy služieb Božích:

- https://www.ecav.sk/aktuality/pozvanky
- https://www.facebook.com/EcavNitrianskaStreda

Prajeme Vám veľa Božieho požehnania pri domácich pobožnostiach.

Predsedníctvo CZ ECAV Topoľčany.

Personálne zmeny v cirkevnom zbore

Po nástupe sestry farárky Mgr. Evy Kahanovej Baškovej na materskú dovolenku, administruje v našom cirkevnom zbore od 15. mája 2020 sestra farárka Mgr. Renáta Bobáková z CZ Nitrianska Streda.

Služby Božie sa konajú v obvyklom čase v nedeľu o 9.00 hod
Večierne sa počas administrovania nebudú konať.

Úradné hodiny sestry farárky na farskom úrade:
- v utorok od 8.00 do 9.30 hod.

Telefonický kontakt:
- na sestru farárku Bobákovú: 0911 310 301
- na farský úrad: 038/530 09 54

28. 10. 2020 - Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Reformácii 2020

Milí bratia a sestry,

dávame Vám do pozornosti Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Reformácii 2020.

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch