Oznámenia

Pozvánka na divadelné predstavenie11. decembra 2023

(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

Rozpis Služieb Božích počas Vianočného obdobia11. decembra 2023

Rozpis Služieb Božích počas Vianočného obdobia

24. december 2023- 4. Nedeľa Adventná- SB v riadnom čase o 9.00

ŠTEDRÝ VEČER- štedrovečerná večiereň o 16.30

25. december 2023, pondelok- 1. slávnosť vianočná- slávnostné SB, vystúpenie detí a spevokolu
26. december 2023, utorok- 2. slávnosť vianočná- SB so spoveďou a Večerou Pánovou, vystúpenie mladých a spevokolu

31. december 2023- Nedeľa po Vianociach- SB v riadnom čase o 9.00

SILVESTER, záver roka- večiereň o 17.00

1. január 2024, pondelok- Nový rok- slávnostné SB v riadnom čase o 9.00
6. január 2024, sobota- Zjavenie Krista Pána mudrcom- slávnostné SB v riadnom čase, vystúpenie rím. kat. spevokolu
7. január 2024- 1. Nedeľa po Zjavení- SB v riadnom čase so spoveďou a VP, Večiereň nebude

14. január 2024- 2. Nedeľa po Zjavení- SB v riadnom čase ráno i večer
21. január 2024- 3. Nedeľa po Zjavení- SB v riadnom čase

„Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami.“

Ev. Podľa Matúša 1,23

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch