Kontakt

CZ ECAV
M. Rázusa 4093/2A
955 01 Topoľčany

tel. farský úrad 038/530 0954
služobný mobil sestry farárky 0911 310 301
e-mail topolluther@gmail.com

 

číslo účtu: SK58 0900 0000 0000 3851 3100

( sem môžte posielať cirkevný príspevok resp. milodary )

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch