Život zboru

V súčasnosti tvorí spevokol 10 členiek. Stretávame sa každý štvrtok o 17.00 alebo podľa dohody. V repertoári máme piesne rôzneho duchovného zamerania. Spevokol nacvičuje pod vedením sestry farárky Kahanovej Baškovej.

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch