Život zboru

Po niekoľko ročnej prestávke sa spoločenstvo mládeže začalo opäť stretávať, nepravidelne v sobotu o 16.30 h.

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch