Život zboru

Služby Božie sa konajú:

  • v nedeľu o 9.00 a o 17.00 h
  • pôstne a adventné večierne vo štvrtok o 17.00 h
  • počas sviatkov o 9.00 resp. podľa oznámenia
  • Štedrý večer o 16.30 h
© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch