Život zboru

Pre najmenších členov cirkevného zboru je pripravená každú nedeľu Nedeľná besiedka, ktorá sa koná počas ranných Služieb Božích, okrem 1. nedele v mesiaci, keď môžu deti v rámci prisluhovania sviatosti Večere Pánovej pristúpiť so svojimi rodičmi a prijať požehnanie.

Deti spolu s vyučujúcimi a s. farárkou pripravujú pravidelne rôzne vystúpenia, ktorými obohacujú program Služieb Božích.

V súčasnosti navštevuje besiedku v priemere 6 detí. Preberajú rôzne biblické, ale aj misijné príbehy.

 

Milí rodičia, 

dávame vám do pozornosti kresťanské časopisy, ktoré v prípade záujmu môžete objednať svojím detičkám:

- časopis Dúha - vhodný pre deti predškolského a mladšieho školského veku, ktorý vydáva Tranoscius a ECAV. Je plný biblických príbehov, tajničiek, úloh, omaľovániek, básničiek. Vychádza mesačne a objednať ho možno na adrese: duha@tranoscius.sk

- časopis Perlička - vhodný pre deti od 2 do 8 rokov - pre škôlkárov a pre deti 1. stupňa ZŠ. Obsahuje veľké obrázky i písmenká, poznávacie texty a úlohy sú rozpracované na dvojstrane a sú pre detičky ľahko zvládnuteľné. Riešením úloh spoznávajú Bibliu a prehlbujú si vzťah k Pánu Bohu. Možno ho objednať na adrese: casopis.perlicka@gmail.com.

  

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch