Oznámenia

Rozpis Služieb Božích počas Vianočného obdobia11. decembra 2023

Rozpis Služieb Božích počas Vianočného obdobia 24. december 2023- 4. Nedeľa Adventná- SB v riadnom čase o 9.00 ŠTEDRÝ VEČER- štedrovečerná večiereň o 16.30 25. december 2023, pondelok- 1. slávnosť vianočná- slávnostné SB, vystúpenie detí a spevokolu 26. december 2023, utorok- 2. slávnosť vianočná- SB so spoveďou a Večerou Pánovou, vystúpenie mladých a spevokolu 31. december 2023- Nedeľa po Vianociach- SB v riadnom čase o 9.00 SILVESTER, záver roka- večiereň o 17.00 1. január 2024, pondelok- Nový rok- slávnostné SB v riadnom čase o 9.00 6. január 2024, sobota- Zjavenie Krista Pána mudrcom- slávnostné SB v riadnom čase, vystúpenie rím. kat. spevokolu 7. január 2024- 1. Nedeľa po Zjavení- SB v riadnom čase so spoveďou a VP, Večiereň nebude 14. január 2024- 2. Nedeľa po Zjavení- SB v riadnom čase ráno i večer 21. január 2024- 3. Nedeľa po Zjavení- SB v riadnom čase „Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami.“ Ev. Podľa Matúša 1,23

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch