Oznámenia

Rozpis služieb Božích14. októbera 2023

Služby Božie sa konajú ráno vždy o 9.00 hod. a večer o 17.00 h. 22. október 2023- 20. Nedeľa po Svätej Trojici- Služby Božie v riadnom čase 29. október 2023- 21. Nedeľa po ST- SB v riadnom čase, Večiereň nebude 31. október 2023- utorok -PAMIATKA REFORMÁCIE- Večerné Služby Božie o 17.00 5.november 2023- 22. Nedeľa po ST- Pamiatka zosnulých, SB v riadnom čase so spoveďou a VP 12. november 2023- 23. Nedeľa po ST- SB v riadnom čase, 19. november 2023- 24. Nedeľa po ST- SB v riadnom čase 26. november 2023- Nedeľa večnosti- posledná nedeľa po ST- Služby Božie v riadnom čase 3. december 2023- 1. Nedeľa Adventná- SB v riadnom čase so spoveďou a VP 10. december 2023- 2. Nedeľa Adventná- SB v riadnom čase 17. december 2023- 3. Nedeľa Adventná - SB v riadnom čase so spoveďou a VP Adventné večierne každý štvrtok o 17.00 : 7.12; 14.12.; 21.12.; Ja viem, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj, On žije, hoci mŕtvy bol, vstal z hrobu a smrť premohol. ES 132 Zároveň pozývame deti na detskú besiedku, ktorá sa koná vždy počas nedeľných ranných Služieb Božích! Dôležité!!!!!!!!! V prípade potreby volajte prosím: Eva Kahanová Bašková, námestná farárka tel: 038/ 53 00 954- farský úrad mobil: 0911 310 301

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch