Oznámenia

Rozpis služieb Božích13. augusta 2023

Služby Božie sa konajú ráno vždy o 9.00 hod. a večer o 17.00 h. 13. august 2023- 10. Nedeľa po Svätej Trojici, Kajúca- SB v riadnom čase, so spoveďou a VP, Večiereň nebude 20. august 2023- 11. Nedeľa po ST- SB v riadnom čase, Večiereň nebude 27. august 2023- 12. Nedeľa po ST- SB v riadnom čase, Večiereň nebude 3. september 2023- 13. Nedeľa po ST- SB v riadnom čase so spoveďou a VP- požehnávanie detí a učiteľov k začiatku školského roka 10. september 2023- 14. Nedeľa po ST- SB v riadnom čase, 17. september 2023- 15. Nedeľa po ST- SB v riadnom čase 24. september 2023- 16. Nedeľa po ST- Pamiatka posvätenia chrámu 1.október 2023- 17. Nedeľa po ST- SB v riadnom čase so spoveďou a VP 8. október 2023- 18. Nedeľa ST-SB v riadnom čase - Poďakovanie za úrody zeme 15. október 2023- 19. Nedeľa po ST- SB v riadnom čase Ja viem, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj, On žije, hoci mŕtvy bol, vstal z hrobu a smrť premohol. ES 132 Zároveň pozývame deti na detskú besiedku, ktorá sa koná vždy počas nedeľných ranných Služieb Božích! Dôležité!!!!!!!!! V prípade potreby volajte prosím: Eva Kahanová Bašková, námestná farárka tel: 038/ 53 00 954- farský úrad mobil: 0911 310 301 Od pondelka 14. 8.- 20.8. 2023 si čerpám dovolenku. V prípade pohrebu, či iných neodkladných záležitostí kontaktujte prosím brata farára v Partizánskom, Dr. Jaromíra Šumu- tel. 0905448124 V iných prípadoch ma môžete kontaktovať formou sms správy na tel. 0911 310 301

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch