Oznámenia

Rozpis služieb Božích11. júna 2023

Služby Božie sa konajú ráno vždy o 9.00 hod. a večer o 17.00 h. 18. jún 2023 2. Nedeľa po Svätej Trojici - SB v riadnom čase venované Otcom a mamám, v rámci SB vystúpenie detí 25. jún 2023- 3. Nedeľa po ST - SB  riadnom čase, Záver školského roka - vysvedčenia z náboženstva, Skúška konfirmandov I. roč. 2. júl 2023- 4. Nedeľa po ST - SB v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou 9. júl 2023- 5. Nedeľa po ST - SB v riadnom čase 16. júl 2023 6. Nedeľa po ST - SB v riadnom čase 23. júl 2023- 7. Nedeľa po ST - SB v riadnom čase 30. júl 2023- 8. Nedeľa po ST - SB v riadnom čase 6. august 2023- 9. Nedeľa po ST - SB v riadnom čase, so spoveďou a VP 13. august 2023- 10. Nedeľa po ST, Kajúca- SB v riadnom čase, so spoveďou a VP 20. august 2023- 11. Nedeľa po ST - SB v riadnom čase 27. august 2023- 12. Nedeľa po ST - SB v riadnom čase, Večiereň nebude Ja viem, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj, On žije, hoci mŕtvy bol, vstal z hrobu a smrť premohol. ES 132 Zároveň pozývame deti na detskú besiedku, ktorá sa koná vždy počas nedeľných ranných Služieb Božích!

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch