Oznámenia

Rozpis služieb Božích16. apríla 2023

Služby Božie sa konajú ráno vždy o 9.00 hod. a večer o 17.00 h. 9. apríl 2023- Veľkonočná nedeľa- SB v riadnom čase, Večiereň nebude! 10. apríl 2023- Veľkonočný pondelok- SB  riadnom čase, 16.apríl 2023- 1. Nedeľa po Veľkej noci- SB v riadnom čase 23. apríl 2023. 2. Nedeľa po Veľkej noci- KONFIRMÁCIA- slávnostné SB so spoveďou a VP, Večiereň nebude! 30 apríl 2023- 3. Nedeľa po Veľkej noci- SB v riadnom čase- vystúpi spevokol z rím. kat. farnosti 7. máj 2023- 4. Nedeľa po Veľkej noci- SB v riadnom čase so spoveďou a VP 14. máj 2023- 5. Nedeľa po Veľkej noci- SB v riadnom čase venované dňu matiek 18. máj 2023- štvrtok- VSTÚPENIE- SB o 17.00 21. máj 2023- Nedeľa po Vstúpení- SB v riadnom čase 28. máj 2023- Svätodušná nedeľa- SB slávnostné v riadnom čase 29. máj 2023- Svätodušný pondelok- SB večerné o 17.00 Ja viem, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj, On žije, hoci mŕtvy bol, vstal z hrobu a smrť premohol. ES 132 Zároveň pozývame deti na detskú besiedku, ktorá sa koná vždy počas nedeľných ranných Služieb Božích! Dôležité!!!!!!!!! V prípade potreby volajte prosím: Eva Kahanová Bašková, námestná farárka tel: 038/ 53 00 954- farský úrad mobil: 0911 310 301

Súbory na prevzatie:

rozpis Služieb Božích.doc
© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch