Oznámenia

Adventný modlitebný týždeň12. decembra 2022

(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

Adventný modlitebný týždeň – pozvanie

Vážení bratia a sestry, srdečne vás chceme pozvať do spoločného online času modlitieb, príhovorov a Božieho slova v nasledujúcom týždni od pondelka do soboty, vždy so začiatkom o 19.00 cez aplikáciu ZOOM.

Cieľ na obzore
1. STRATENÝ SVET – no v nádeji (Raj a pád) br. biskup J. Hroboň
2. NOVÝ ZAČIATOK – s dúhou ako znamením (Potopa) Lenka Janotková
3. ÚLOHA IZRAELA – skutočný Boh pre celý svet (Stará zmluva) Marek Semko
4. NEBO NA ZEMI – medzi nami (Ježiš Kristus) Kuchráriková Marinana
5. ČO PRED NAMI – nebeský Jeruzalem (pohľad do neba) Daniel Kobyľan
6. CIRKEV NEBOM - nádej prítomnosťou (naša možnosť) Luboš Činčurák

Posielame aj link na vysielanie
https://www.ecav.sk/aktuality/pozvanky/online-adventny-modlitebny-tyzden

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch