Oznámenia

Rozpis služieb Božích27. novembera 2022

Služby Božie sa konajú ráno vždy o 9.00 hod. a večer o 17.00 h. 20. november 2022- Posledná nedeľa cirkevného roka- Nedeľa večnosti- SB v riadnom čase 27. november 2022- 1. Nedeľa adventná- SB v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou 4. december 2022- 2. Nedeľa adventná- SB v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou 11. december 2022- 3. Nedeľa adventná - SB  riadnom čase 18. december 2022- 4. Nedeľa adventná – SB v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou Adventné večierne vo štvrtok - 1.12. 8.12. 15.12. 22.12. 24. december 2022- sobota, Štedrý deň- Slávnostné SB o 16.30 25. december 2022- nedeľa, 1. slávnosť vianočná – slávnostné Služby Božie v riadnom čase o 9.00, Večiereň nebude 26. december 2022- pondelok, 2. slávnosť vianočná- Služby Božie v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou 31. december 2022- sobota, SILVESTER- Večerné Služby Božie o 17.00 1.január 2023- nedeľa, NOVÝ ROK- SB so spoveďou a Večerou Pánovou Ja viem, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj, On žije, hoci mŕtvy bol, vstal z hrobu a smrť premohol. ES 132 Zároveň pozývame deti na detskú besiedku, ktorá sa koná vždy počas nedeľných ranných Služieb Božích! Dôležité!!!!!!!!! V prípade potreby volajte prosím: Eva Kahanová Bašková, námestná farárka tel: 038/ 53 00 954- farský úrad mobil: 0911 310 301 Nedeľná večiereň sa konáva o 17.00 v zborovej miestnosti

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch