Oznámenia

Rozpis služieb Božích07. septembera 2022

Služby Božie sa v období počas administrovania konajú ráno vždy o 9.00 hod. a večer o 17.00 h. 4. september 2022- 12. Nedeľa po Sv. Trojici- SB v riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou, Začiatok šk. roka, 11. september 2022- 13. Nedeľa po Sv. Trojici- SB v riadnom čase, volebný konvent, Večiereň o 17.00 18. september 2022- 14. Nedeľa po Sv. Trojici- SB v riadnom čase, 25. september 2022- 15. Nedeľa po Sv. Trojici- 20. výročie Pamiatky posv. chrámu, Večiereň nebude 2. október 2022- 16. Nedeľa po Sv. Trojici- SB  riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou 9. október 2022- 17. Nedeľa po Sv. Trojici- Po ďakovanie za úrody zeme 16. október 2022- 18. Nedeľa po Sv. Trojici- SB v riadnom čase 23. október 2022- 19. Nedeľa po Sv. Trojici- Služby Božie v riadnom čase 30. október 2022- 20. Nedeľa po Sv. Trojici- Služby Božie v riadnom čase 31. október 2022- pondelok, Pamiatka Reformácie- Večerné Služby Božie o 17.00 6. november 2022- 21. Nedeľa po Sv. Trojici- SB so spoveďou a Večerou Pánovou, Pamiatka zosnulých Ja viem, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj, On žije, hoci mŕtvy bol, vstal z hrobu a smrť premohol. ES 132 Zároveň pozývame deti na detskú besiedku, ktorá sa koná vždy počas nedeľných ranných Služieb Božích! Dôležité!!!!!!!!! V prípade potreby volajte prosím: Eva Kahanová Bašková, námestná farárka tel: 038/ 53 00 954- farský úrad mobil: 0911 310 301 Nedeľná večiereň sa konáva o 17.00 v zborovej miestnosti

Súbory na prevzatie:

rozpis Služieb Božích.doc
© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch