Oznámenia

Služby Božie v nasledujúcom období12. apríla 2022

Služby Božie sa v období počas administrovania konajú ráno vždy o 9.00 hod. a večer o 17.00 h. 10. apríl 2022- 6. Nedeľa pôstna - SB v riadnom čase, PAŠIE 14. apríl 2022- Zelený štvrtok – Spoveď a Večera Pánova o 17.00 15. apríl 2022- Veľký piatok- SB v riadnom čase, PAŠIE, Spoveď a večera Pánova 17. apríl 2022- Veľkonočná nedeľa- SB v riadnom čase, Večiereň nebude 18. apríl 2022- Veľkonočný pondelok- SB riadnom čase 24. apríl 2022- 1. Nedeľa po Veľkej noci- SB v riadnom čase- vystúpi spevokol z rím. kat. farnosti, 1.Máj 2022- 2. Nedeľa po Veľkej noci- SB v riadnom čase so spoveďou a VP, preskúšanie konfirmandov II. ročníka 8. máj 2022- 3. Nedeľa po Veľkej noci- Služby Božie v riadnom čase ráno i večer 15. máj 2022- 4. Nedeľa po Veľkej noci- Služby Božie v riadnom čase ráno i večer 22. máj 2022- 5. Nedeľa po Veľkej noci- SB v riadnom čase ráno i večer Ja viem, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj, On žije, hoci mŕtvy bol, vstal z hrobu a smrť premohol. ES 132 Zároveň pozývame deti na detskú besiedku, ktorá sa koná vždy počas nedeľných ranných Služieb Božích! Dôležité!!!!!!!!! V prípade potreby volajte prosím: Eva Kahanová- Bašková, námestná farárka tel: 038/ 53 00 954- farský úrad mobil: 0911 310 301 Počas dovolenky ma zastupujúmanželia Bobákovciv Nitrianskej Strede tel: 038/531 01 21 0903 642 765 Nedeľná večiereňsa konáva o 17.00 v zborovej miestnosti.

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch