Oznámenia

Nedeľa po Deviatniku20. februára 2022

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

https://www.youtube.com/watch?v=Wg7v2QKv0Iw

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch