Oznámenia

Nedeľa Deviatnik13. februára 2022

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

https://www.youtube.com/watch?v=IEH888DqjhQ

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch