Oznámenia

5. nedeľa po Zjavení06. februára 2022

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

https://www.youtube.com/watch?v=zwlZPXt_pJo

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch