Oznámenia

4. nedeľa po Zjavení30. januára 2022

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

https://www.youtube.com/watch?v=_Qm1BJKcVLg

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch