Oznámenia

28. 10. 2020 - Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Reformácii 2020

Milí bratia a sestry, dávame Vám do pozornosti Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Reformácii 2020, ktorý si môžete prečítať v hornej lište s názvom - Oznamy.

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch