Oznámenia

2. nedeľa po Zjavení16. januára 2022

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

https://www.youtube.com/watch?v=x5vMDy4iD08

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch