Oznámenia

1. nedeľa po Zjavení09. januára 2022

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

https://www.youtube.com/watch?v=lT2UhBMk7QU

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch