Oznámenia

Zjavenie Krista Pána mudrcom06. januára 2022

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

https://www.youtube.com/watch?v=1D-bwQoU6-c

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch