Oznámenia

Nedeľa po Novom Roku02. januára 2022

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

https://www.youtube.com/watch?v=1W3vqnjhNSs

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch