Oznámenia

Nový rok01. januára 2022

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

https://www.youtube.com/watch?v=_M4LFpf3uUQ

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch