Oznámenia

2. slávnosť vianočná26. decembra 2021

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

https://www.youtube.com/watch?v=h83o5VM1GU0

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch