Oznámenia

1. slávnosť vianočná25. decembra 2021

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

https://www.youtube.com/watch?v=vEeAmK31vyo

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch