Oznámenia

Rozpis Služieb Božích25. decembra 2021

Služby Božie sa v období počas administrovania konajú ráno vždy o 9.00 hod. Večiereň sa v tomto období nekoná.

Služieb Božích sa môžu zúčastniť len návštevníci v režime OP!!!

Na Služby Božie je potrebné sa vždy nahlásiť počas týždňa, kvôli obmedzenému počtu účastníkov.

25. december 2021- 1. slávnosť vianočná- SB v riadnom čase
26. december 2021- 2. slávnosť vianočná- SB so spoveďou Večerou Pánovou v riadnom čase (k prijímaniu si prosím prineste vlastný pohárik „štamperlík“, z hygienických dôvodov)

31. december 2021- Silvester, záver roka-SB večer o 17.00h.
1. január 2022- Nový Rok - SB v riadnom čase
2. január 2022- Nedeľa po Novom roku- SB riadnom čase so spoveďou a Večerou Pánovou
6. január 2022 -štvrtok- Zjavenie Krista Pána mudrcom- SB v riadnom čase
9. január 2022- 1. Nedeľa po Zjavení- SB v riadnom čase,
16. január 2022- 2. Nedeľa po Zjavení, Služby Božie v riadnom čase
23. január 2022- 3. Nedeľa po Zjavení, Služby Božie v riadnom čase
Ja viem, že žije Ježiš môj, veľkej radosti je to zdroj, On žije, hoci mŕtvy bol, vstal z hrobu a smrť premohol. ES 132

Zároveň pozývame deti na detskú besiedku, ktorá sa koná vždy počas nedeľných ranných Služieb Božích!

Služby Božie sa konajú v tomto období v režime OP !!!

Je potrebné sa na ne telefonicky
(0911 310 301) nahlásiť u sestry farárky počas týždňa.

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch