Oznámenia

4. adventná nedeľa 202119. decembra 2021

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

https://www.youtube.com/watch?v=q_FH4XF-JYg

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch