Oznámenia

3. adventná nedeľa 202112. decembra 2021

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

https://www.youtube.com/watch?v=InWq3wjbf4k

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch