Oznámenia

1. adventná nedeľa 202128. novembera 2021

(odkaz na video prenos sa zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia)

1. adventná nedeľa

https://www.youtube.com/watch?v=EG_qA17oQxo

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch