Oznámenia

Personálne zmeny v cirkevnom zbore

Po nástupe sestry farárky Mgr. Evy Kahanovej Baškovej na materskú dovolenku, administruje v našom cirkevnom zbore od 15. mája 2020 sestra farárka Mgr. Renáta Bobáková z CZ Nitrianska Streda. Služby Božie sa konajú v obvyklom čase v nedeľu o 9.00 hod Večierne sa počas administrovania nebudú konať. Úradné hodiny sestry farárky na farskom úrade: - v utorok od 8.00 do 9.30 hod. Telefonický kontakt: - na sestru farárku Bobákovú: 0911 310 301 - na farský úrad: 038/530 09 54

 

 

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch