Oznámenia

Oznam o Službách Božích27. novembera 2021

Aktuálne oznamy!! Vzhľadom na štátom dané opatrenia oznamujeme všetkým členom cirkevného zboru ev. a. v. cirkvi Topoľčany, že Služby Božie sa až do odvolania budú konať len zo záznamu bez prítomnosti verejnosti. Záznam Služieb Božích bude zverejňovaný každú nedeľu o 9.00 h prostredníctvom internetu na kanáli YOUTUBE pod názvom CZ ECAV Topoľčany, najnovšie 1. Adventná nedeľa 2021. Ak by ste mali záujem o príhovornú modlitbu pri rozpomienke na svojich blízkych zosnulých, či pri iných životných udalostiach (narodeniny, choroba a pod.) môžete o ňu požiadať telefonicky. Následne bude zahrnutá v rámci Služieb Božích tak ako je to zvykom za normálnych okolností v chráme. Napriek lockdownu je možné tiež požiadať o prislúženie Večere Pánovej, v súkromí, či v chráme individuálne, samozrejme za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení, povinný je respirátor. Ktokoľvek by ste mali záujem kontaktujte ma prosím telefonicky a dohodneme sa na termíne. Cirkevný príspevok v sume 15€ na osobu môžete uhradiť na zborový účet. Podrobnosti nájdete na tejto web stránke pod kolonkou KONTAKTY. Drahí bratia a sestry, nech už sa radíte do ktorejkoľvek zo skupín aké „vytvorila“ táto doba „OP“, či „OTP“, či „Základ“, všetkým vám želám veľa Božej milosti, sily a múdrosti, pevnú vieru, aby ste sa nepoddávali všetkým ťažkým okolnostiam života, ale s dôverou sa spoliehali na nášho milujúceho nebeského Otca. Všetci sme jeho deti a na každom z nás Mu nesmierne záleží. Jedine On riadi svet a dejiny, jedine On môže zastaviť všetko to zlo, ktoré sa na nás valí. Vyzývam vás k modlitbám. Chváľme nášho Pána na kolenách a prosme Ho, aby sa zmiloval nad celou zemou. Nech je vyvýšené Jeho sväté meno, nech naše srdcia sú plné radosti z viery. Hospodin buď so všetkými vami!!! So sesterským pozdravom vaša farárka Eva Kahanová Bašková.

Súbory na prevzatie:

oznam.pdf
oznam.docx
© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch