Oznámenia

Slávnosť Konfirmácie - 20. júna 202131. mája 2021

Milí bratia a sestry, oznamujeme Vám, že v nedeľu 20. júna 2021 sa v našom cirkevnom zbore ECAV Topoľčany bude konať slávnosť Konfirmácie. Ku prijímaniu sviatosti Večere Pánovej po prvýkrát pristúpia a medzi dospelých členov cirkvi budú prijaté štyri dietky. S úctou Eva Kahanová Bašková, Vaša farárka

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch