Oznámenia

Epidémia Covid - 19

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR je od 6. mája 2020 povolené vykonávanie Služieb Božích. Vstup do chrámu Božieho je povolený : - iba s rúškom na tvári - je potrebné použiť pripravenú dezinfekciu na ruky alebo si priniesť rukavice - dodržiavať odstup 2 m, okrem osôb zo spoločnej domácnosti - osoby, ktorým je nariadená domáca karanténa alebo majú príznaky respiračného infekčného ochorenia sa nemôžu Služieb Božích zúčastniť

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch