Oznámenia

Epidémia Covid - 19

Z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR sa služby Božie, hromadné zborové aktivity, náboženstvo na fare a konfirmačná príprava nekonajú od 16. 10. 2020 až do odvolania. Srdečne Vás pozývame na online prenosy služieb Božích: - https://www.ecav.sk/aktuality/pozvanky - https://www.facebook.com/EcavNitrianskaStreda Prajeme Vám veľa Božieho požehnania pri domácich pobožnostiach. Predsedníctvo CZ ECAV Topoľčany.

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch