Oznámenia

1. nedeľa po Veľkej noci11. apríla 2021

Milí priatelia, sestry a bratia, nech nás všetkých vzkriesený Kristus posilňuje vo viere. Prajem Vám požehnanú nedeľu. S úctou Božidara Bašková, Vaša administrátorka (domácu pobožnosť na 1. nedeľu po Veľkej noci nájdete v sekcii KÁZNE)

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch