Oznámenia

2. slávnosť veľkonočná05. apríla 2021

Milé sestry, milí bratia, nech nás vzkriesený Pán Ježiš Kristus udržuje v živej a nehynúcej nádeji. S úctou Božidara Bašková, Vaša administrátorka (domácu pobožnosť na 2. slávnosť veľkonočnú nájdete v sekcii KÁZNE)

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch