Oznámenia

Veľký piatok02. apríla 2021

Milí priatelia, sestry a bratia, prajem Vám pokojný a požehnaný veľkopiatočný večer. Nech Vás dnešná pobožnosť naplní pokojom a vďakou za nesmiernu Božiu milosť, ktorú sme v Ukrižovanom a skrze Neho prijali. S úctou Božidara Bašková, Vaša administrátorka (domácu pobožnosť na Veľký piatok nájdete v sekcii KÁZNE)

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch