Oznámenia

Kvetná nedeľa28. marca 2021

Milí priatelia, bratia a sestry, prajem Vám požehnanú Kvetnú nedeľu! Do pozornosti Vám dávam aj dnešné rozhlasové služby Božie z Uhorského v Rádiu Slovensko o 9.05. Taktiež do Vašej pozornosti dávam televízne a rozhlasové služby Božie počas veľkonočných sviatkov. (domácu pobožnosť na Kvetnú nedeľu nájdete v sekcii KÁZNE)

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch