Oznámenia

Program RTVS14. marca 2021

ROZHLAS NEDEĽA – 14. marec    Rádio Slovensko Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 Encyklopédia spravodlivých 10.05 – 11.00 Rádio Devín Krajina duše 07.00 – 08.00 Regina Západ Duchovné horizonty 05.00 – 05.45 Regina Východ Božie mlyny 06.15 STREDA – 17. marec Rádio Regina Večerná rozhlasová pobožnosť 17.30 ŠTVRTOK – 18. marec  Regina Západ Viera v živote 21.05 – 21.50 Ekuména vo svete 21.50 – 22.00 ..................................................................................................................................... NEDEĽA – 14. marec :1 Televízny prenos Služieb Božích z evanjelického kostola v Modre – Kráľovej 10.00 Kazateľ: doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., seniorka Bratislavského seniorátu Kantor: Michal Makovník :2 Televízny posol 14.55 – 15.21 Slovo 19.50 – 19.54 Príhovor evanjelického farára Jána Bunčáka na 4. pôstnu nedeľu Katyň, vojnová dráma 21.15 – 23.10

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch