Oznámenia

Malé povzbudenie14. marca 2021

(pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)


Predsedníctvo ECAV na Slovensku

Bratia a sestry v Kristu!

              V tohtoročnej pôstnej dobe, ktorá nabrala aj podobu veľmi zložitého času, keď sa stupňujú strach pred pandémiou, únava ľudí z izolácie a rozpaky nad neúčinnosťou opatrení, keď rastie napätie spôsobené politickou krízou a stále sa prejavujú rozličné podoby egoizmu, ukazovania na druhých a agresivity, a keď zotrvačnosť predtým pohodlne rozbehnutého konzumného materializmu je frustrovaná z toho, o čo všetko prichádza a čo všetko si musí odoprieť, by sme vás chceli povzbudiť k vernému kresťanskému životu a službe.

             Ľudia strácajú vlastné istoty. Tie však zároveň každá bytosť i spoločenstvo prirodzene potrebuje. Strach a neistota spôsobujú upriamenie sa na náhrady, či už v podobe povzbudzujúcich humanistických sloganov, alternatívnych informácií, či internetového cynizmu. Uisťujú sa niečím neistým a pominuteľným. Často prikrášleným, kvôli vyvolaniu emócie. 

              My, veriaci kresťania vieme a veríme, že jedinou trvalou a nepremennou istotou, ktorú máme uprostred všetkých neistôt tu vo svete, je náš Pán Ježiš Kristus. Autor listu Židom v moci Ducha Svätého povzbudzuje aj nás dnes, že „Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“ (Židom 13, 8). Jeho slovo a slovo o Ňom platí tak, ako je napísané. Aj keď je a bude mnohými spochybňované. Ono však nie je len takou bežnou premennou, aby si ju mohol ktokoľvek – tak sa to žiaľ aj deje – prispôsobovať, aby vyhovovala. Slovo, z ktorého žijeme je Duchom Svätým inšpirované, platí a nedá sa zmeniť. 

              Neistotu, tlaky, nespravodlivosť, hnev, útoky, slabosť a nedostatky premáhame ako veriaci v Pána Ježiša Krista. Vierou zanechávame aj sebecký konzumný materializmus a zdanlivé istoty, ktoré ponúka svet. Vierou vidíme večné skutočnosti a vierou máme konkrétne skúsenosti Božej moci. Takýmto pohľadom viery premáhame svet; viery, že Ježiš Kristus je Syn Boží.

              Bratia a sestry, povzbudzujeme vás k vytrvalosti, pevnosti, stojac v Slove tak, ako je napísané. Očakávajúc na Pána, na Jeho silu do každého dňa a každej chvíle.

             „Pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera.“ (1. Jánov 5, 4).

             Cítime s Vami vo Vašich každodenných zápasoch. Túžime priniesť aspoň maličkú kvapku povzbudenia. Myslíme na Vás žičlivo a s láskou.

Vaši v Kristu, Ivan Eľko, generálny biskup a Ján Brozman, generálny dozorca ECAV na Slovensku.

Týždeň pred Treťou pôstnou nedeľou, 2021.

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch