Oznámenia

Nedeľa po Deviatniku07. februára 2021

Milí bratia, milé sestry, milé deti, milí mladí priatelia, prajem Vám požehnanú nedeľu po Deviatniku, prežitú s darom Božieho slova! S úctou, Božidara Bašková, Vaša administrátorka (domácu pobožnosť na nedeľu po Deviatniku nájdete v sekcii KÁZNE)

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch