Oznámenia

Nedeľa Deviatnik31. januára 2021

Milí priatelia, bratia a sestry , po zdravotnej prestávke sa Vám opäť prihováram cez pobožnosť a prajem Vám prežívanie Božej milosti v každodennom živote. S úctou Božidara Bašková, Vaša administrátorka (domácu pobožnosť na nedeľu Deviatnik nájdete v sekcii KÁZNE)

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch