Oznámenia

Nedeľa po zjavení10. januára 2021

Milé sestry, milí bratia, pre duchovné občerstvenie Vám posielam pobožnosť z GBÚ. Prajem Vám požehnanú 1.nedeľu po Zjavení! Pozrite si, prosím, televízne služby Božie o 10.00 na Dvojke. S úctou Božidara Bašková, Vaša administrátorka (domácu pobožnosť na nedeľu po Zjavení si môžete prečítať v sekcii KÁZNE)

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch