Oznámenia

Program RTVS10. januára 2021

Milí bratia a sestry, dávame Vám do pozornosti program RTVS, ktorý sa Vám zobrazí po rozkliknutí tohto oznámenia.

ROZHLAS


ŠTVRTOK – 7. január 
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

 

SOBOTA – 9. január 
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

Rádio Devín
Nad Slovom 17.00 – 18.00 s Bohdanom Hroboňom

 

NEDEĽA – 10. január
Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých 22.19

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

 

STREDA – 13. január
Rádio Regina
Evanjelická pobožnosť 17.30 - 18.00
Kazateľ: Ivan Eľko, gen. biskup ECAV
Kantor: Janko Siroma

ŠTVRTOK – 14. január 
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

 

SOBOTA – 16. január 
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

 

NEDEĽA – 17. január  
Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých 10.05 – 11.00

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

 


ŠTVRTOK – 21.  január 
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00


TELEVÍZIA


ŠTVRTOK – 7. január
:3 Prorok Štúr a jeho tiene 22.00 – 00.14 Divadelné predstavenie 
:1 Dieťa menom Ježiš 02.25 – 04.04
Svätý Peter 11.05 – 12.44 Filmový príbeh apoštola Petra 

SOBOTA – 9. január 
:3 Evanjelické Služby Božie 18.00 z Cirkevného zboru Bratislava Legionárska
Kazateľ: Ondrej Majling
Kantor: Stanislav Tichý

Idiot 22.10 – 00.16 Divadelné predstavenie podľa románu Dostojevského 


NEDEĽA – 10. január 
:2 Orientácie  09.00 – 09.26

Evanjelické Služby Božie z CZ ECAV Bratislava Legionárska 10.00 – 11.15 
Pri 200. výročí narodenia Janka Matúšku, autora hymny SR a študenta bratislavského lýcea 
Kazateľ: Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV
Kantor: Stanislav Tichý

PONDELOK – 11. január
:2 Slzy a nádej Iraku 14.55 – 15.22 Kresťania v Iraku a ich dramatický život v súčasnosti


UTOROK – 12. január 
:2 Ľudovít Štúr 14.45 – 15.24
True Štúr 23.15 – 00.11 Dokudráma o pátraní po okolnostiach smrti Ľudovíta Štúra

STREDA – 13. január
:2 Do kríža, diskusná relácia 21.50 – 22.40
:3 Portréty a profily 08.45 – 09.10 Svetozár Hurban Vajanský
Fotograf Liptova 16.00 – 16.08 Medailón o živote a práci slovenského fotografa Martina Martinčeka

ŠTVRTOK – 14. január 
:3 Ežo Vlkolinský 13.20 – 14.35 Televízna dramatizácia eposu P. O. Hviezdoslava

PIATOK – 15. január 
:3 Gábor Vlkolinský 13.40 – 14.47


NEDEĽA – 17. január 
:2 Potrebujem tvoje ruky 14.20 Dokumentárny film: genéza Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch