Oznámenia

Prenosy Služieb Božích a pobožností v RTVS08. januára 2021

Milí bratia a sestry, dávame Vám do pozornosti prenosy Služieb Božích a pobožností v RTVS v mesiaci január. (pre zobrazenie ďalšieho obsahu je potrebné rozkliknúť toto oznámenie)

9.1.2021

Televízny prenos Služieb Božích z CZ ECAV Bratislava Legionárska

(kazateľ: Ondrej Majling)

18:00 Trojka

 

10.1.2021

Televízny prenos Služieb Božích z CZ ECAV Bratislava Legionárska

(kazateľ: Ján Hroboň, biskup ZD ECAV)

10:00 Dvojka

 

13.1. a 20.1.2021

Rozhlasová evanjelická pobožnosť

(kazateľ: Ivan Eľko)

17:30 Rádio Regina

 

24.1.2021

Rozhlasový prenos Služieb Božích z CZ ECAV Slovenská Ľupča

(kazaťel: Ján Jakuš)

9:05 Rádio Slovensko

 

30.1.2021

Televízny prenos Služieb Božích z CZ ECAV Matúškovo

(kazateľ: Miroslav Kerekréty)

18:00 Trojka

 

31.1.2021

Televízny prenos Služieb Božích z CZ ECAV Matúškovo

(kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV)

10:00 Dvojka

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch