Oznámenia

06. januára 2021 Zjavenie Krista Pána mudrcom

Milé sestry, milí bratia, odovzdajme svoje srdce Pánu Bohu a radujme sa z toho, že nám Božia milosť bola zjavená a že v osobe mudrcov aj my môžeme pristúpiť k narodenému Ježišovi a mať nádej, ba istotu spasenia. - domácu pobožnosť na Zjavenie Krista Pána mudrcom nájdete v sekcii KÁZNE

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch