Oznámenia

Nedeľa po Novom roku03. januára 2021

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, keďže pre chorobu mi zatiaľ nie je možné vypracovať pobožnosti, prečítajte si, prosím, pobožnosť, ktorú pripravuje a poskytuje Generálny biskupský úrad v Bratislave. Prajem Vám požehnanú nedeľu po Novom roku. S úctou Božidara Bašková, Vaša administrátorka (domácu pobožnosť k nedeli po Novom roku si môžete prečítať v sekcii KÁZNE)

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch