Oznámenia

Služby Božie Silvester, Nový rok31. decembra 2020

Milé sestry, milí bratia, milé deti, chcem Vám popriať pokojné a požehnané prežitie posledného dňa roku 2020 a tiež Vám popriať hojnosť Božieho požehnania, pokoja, síl, zdravia a odovzdanosti do Božích rúk v celom novom roku 2021! Zároveň sa Vám veľmi ospravedlňujem, že dnešná a zajtrajšia pobožnosť nebude v písanej podobe, nakoľko som chorá, ale dnes aj zajtra si budete môcť pozrieť video prenos služieb Božích zo Kšinnej. Ďakujem Vám za pochopenie. S úctou Božidara Bašková, Vaša administrátorka - odkazy na video prenosy služieb Božích - Silvester a Nový rok sa zobrazia po rozkliknutí tohto oznámenia

Služby Božie - Silvester https://youtu.be/maUnxdzJh04

Služby Božie - Nový rok https://youtu.be/Rh-0QLdckZ4

© 2018 Evanjelický cirkevný zbor v Topoľčanoch